I dette nettverket deltar alle de 18 kommunene i Helse Bergens opptaksområde, Haukeland universitetssjukehus og Haraldsplass Diakonale Sykehus. Nærmere 150 personer var samlet på Scandic Flesland Airport til samling 20. og 21. april.

- Gode pasientforløp er avhengig av både det overordnede og samhandlingen der pasienten er, sa seksjonsleder for seksjon for samhandling Haukeland universitetssjukehus Grethe-Lill Hjartdal i sitt innlegg.

Gode eksempler

Samhandlingssjef Siw Blix og kvalitetskonsulent Pia Birgitte Berg fra Finnmarkssykehuset delte sine erfaringer fra arbeid med gode pasientforløp. Det samme gjorde fagutvikler Monica Flaa Birkeland og enhetsleder sykehjem May Kristin Ødegård i Birkenes kommune. Tittelen på deres innlegg var Hvordan gjorde vi det? Forankring, involvering og kommunikasjon.

Samarbeid med USHT Vestland (Hordaland)

Gode pasientforløp har inngått et samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Vestland (Hordaland) som vil bistå i arbeidet med å motivere og veilede i forbedringsarbeidet.

Program (PDF)

Bilder av postere (PDF)

Presentasjoner (PDF)
Sigrid J. Askums presentasjon om læringsnettverk som metode
Grete Lill Hjartnes' presentasjon: Kvifor er dette arbeidet viktig for Helse Bergen
Anders Grimsmo: Gode pasientforløp. Hva innebærer det og hvorfor er dette viktig?
Anders Veges presentasjon om systematisk kvalitetsforbedring
Rudi Kirkhaus presentasjon om endring og utvikling i helse- og sosialsektoren
Christine Haga Sørlies presentasjon om etisk refleksjon og medarbeiderskap
Anders Veges presentasjon om retningsendringen «hva er viktig for deg?»
Pia Birgitte Berg og Siw Blix, Hammerfest kommune og sykehus: Erfaring fra arbeid i læringsnettverk
Monica Flaa Birkeland og May Kristin Ødegård, Birkenes kommune: Hvordan gjorde vi det? Forankring, involvering og kommunikasjon
Kristin Tveitnes' innlegg om hvordan informere og involvere
Sigrid J. Askum og Anders Vege om veien videre i forbedringsarbeidet

Veiledning i regi av USHT
Plan for veiledning USHT i 2022
Tidsplan og agenda for første veiledning

Videoopptak
Anders Grimsmos innlegg: Gode pasientforløp. Hva innebærer det og hvorfor er dette viktig?
Anders Veges innlegg: Retningsendringen «hva er viktig for deg?»
Birkenes kommune: Hvordan gjorde vi det? Forankring, involvering og kommunikasjon
Hammerfest kommune og sykehus: Erfaring fra arbeid med gode pasientforløp