Tema for samlingen nummer to var å prioritere mål, utarbeide plan for å nå målene og velge målepunkt.

Tredje samling blir gjennomført 8. og 9. desember 2021, og forhåpentligvis kan alle nettverksdeltakerne da møtes fysisk for første gang.  

Program

Opptak av samlingen – dag 1

Opptak av samlingen – dag 2

Padlet

Presentasjoner

Sigrid J. Askums presentasjon
Anders Grimsmos presentasjon
Anders Veges presentasjon
Presentasjon fra Sandefjord kommune
Nina Furebotn og Tara Sommers presentasjon
Nils-Øivind Offernes' presentasjon
Rachel M. Lørums presentasjon
Birgitte Forsaa Åbotsviks presentasjon
Kristin Tveitnes' presentasjon

Kompendium

Se Gode pasientforløps kompendium som skal gi forbedringsteam i kommuner og på sykehus en oversikt over arbeidet som skal gjøres og synliggjøre sammenhenger og helhet