110 deltakere var samlet i Mosjøen til to dager med faglig påfyll og arbeid i grupper 27. og 28. oktober. Forbedringsteam fra tolv kommuner på Helgeland deltar i Gode pasientforløps læringsnettverk sammen med Helgelandssykehuset.

Anne Brit Greff, helse- og omsorgssjef Lurøy kommune sa i sitt innlegg at dersom vi skal kunne møte framtidens utfordringer, så må vi tenke nytt, jobbe sammen og bevege oss framover sammen.

Knut Roar Johnsen, samhandlingssjef i Helgelandssykehuset, ba alle om å prioritere denne muligheten som KS og FHI tilbyr.

Som vanlig var professor emeritus Anders Grimsmo tilstede og holdt innlegg om hva arbeidet med pasientforløp innebærer og hvorfor det er viktig. Professor Rudi Kirkhaug hold innlegg om endringsledelse. Vi endrer og utvikler for å opprettholde høy kvalitet for mottakerne av tjenestene og et godt arbeidsmiljø for medarbeiderne. Det kan være en pedagogisk utfordring.

I tillegg var det blant annet innlegg om kvalitetsforbedring, om retningsendringen «hva er viktig for deg?» og presentasjon av erfaringer fra arbeid i læringsnettverk.

På Helgeland vil USHT Nordland og RKK-ene i Vefsn, Ytre Helgeland og Sør Helgeland bistå i arbeidet med å følge opp forbedringsteamene. RKK er et interkommunalt organ som ivaretar kompetanseutviklingen i eierkommunene.

Program (PDF)

Postere fra samlingen (PDF)

Presentasjoner
Anders Vege om læringsnettverk som metode (PDF)
Anne-Brit Greff: Derfor er dette arbeidet viktig for oss på Helgeland (PDF)
Anders Grimsmo: Gode pasientforløp. Hva innebærer det og hvorfor er dette viktig? (Se kommentarer i eget lag i PDF-dokumentet)
Rudi Kirkhaug: Endringsledelse (PDF)
Anders Vege: Systematisk kvalitetsforbedring (PDF)
Anders Vege: Retningsendringen «hva er viktig for deg?» (PDF)
Pia Birgitte Berg og Siw Blix: Erfaring fra arbeid i læringsnettverk PDF
Karin Ingebrigtsen: Hvordan gjorde vi det? Forankring, involvering og kommunikasjon (PDF)
Kristin Tveitnes: Hvordan informere og involvere (PDF)

Videoopptak
Anne-Brit Greff og Knut Roar Johnsen: Derfor er dette arbeidet viktig for oss på Helgeland
Anders Grimsmo: Gode pasientforløp. Hva innebærer det og hvorfor er dette viktig?
Rudi Kirkhaug: Endringsledelse
Anders Vege: Systematisk kvalitetsforbedring
Anders Vege: Retningsendringen «hva er viktig for deg?»
Karin Ingebrigtsen: Hvordan gjorde vi det? Forankring, involvering og kommunikasjon
Kristin Tveitnes: Hvordan informere og involvere