Jeg er glad for at KS bidrar til å sette samiske folks helse- og omsorgstjenester på dagsordenen, blant annet gjennom arbeidet med Gode pasientforløp.

Aili Keskitalo

- Det er fortsatt kommuner i Norge som ikke er bevisst den samiske befolkningen i egen kommune. Jeg er derfor glad for at KS bidrar til å sette samiske folks helse- og omsorgstjenester på dagsordenen, blant annet gjennom arbeidet med Gode pasientforløp, sa Keskitalo i sitt innlegg.

Hun understreket at likeverdige helsetjenester for samiske pasienter innebærer tjenester som er tilrettelagt for samiske pasienters språklige og kulturelle bakgrunn. Kunnskap om samisk språk og kultur og betydningen for den samiske pasienten må derfor være tilstede i helse- og omsorgstjenester på alle nivå i kommunen.

Å se hele mennesket

Siri Engstad innledet dag to med et tankevekkende innlegg om brukermedvirkning i forbedringsarbeid. Hun sa at tid er en suksessfaktor. Den eneste måte å forstå andres verden på, det er ved å lytte. Engstad ønsker en sammensmelting av somatikk og psykiatri, mindre stigmatisering og større åpenhet.

Representanter for Hammerfest sykehus og Hammerfest kommune fortalte om samhandling mellom sykehus og kommune, og representanter for forbedringsteamene i Harstad kommune og UNN Harstad snakket om hvordan de har arbeidet med felles forståelse i mottakelse av pasient og Hva er viktig for deg?

Tone Skoglund, Harstad kommune og Ellen Pettersen fra UNN Harstad delte erfaringer fra forbedringsarbeidet sitt på tredje samling i Ofoten, Troms og Finnmark. Foto: Kristin Tveitnes

Program

Postere

Presentasjoner:

Videoopptak: