Fagleder Sigrid J. Askum åpnet samlingen i Sarpsborg 3. og 4. september der nærmere 100 personer, inkludert mange ledere, deltok.

Læringsnettverket i Østfold er det åttende nettverket som gjennomføres i perioden 2016-2019, og Askum fortalte at professor Gro Berntsen og professor emeritus Anders Grimsmo nå arbeider med en evaluering av arbeidet. Gode pasientforløp videreføres i årene 2020-2022.

Hemmeligheten bak en vellykket implementering

Førsteamanuensis og PhD Hege Andersen ved Institutt for statsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet, snakket om hemmeligheten bak en vellykket implementering. Andersen tok doktorgraden på kvalitetsforbedring i sykehus ved bruk av Lean-metodikk.

Det som kjennetegner de som lykkes er robuste data, legedeltakelse, tverrfaglige team, relevant opplæring, forbedringskultur og eierskap i ledelsen, fortalte Andersen.

- Forbedringsarbeid handler ikke om å lese en bok, det handler om å øve, sa Hege Andersen.

Heltidskultur og redusert sykefravær i Oppegård

Oppegård kommune deltok i et av Gode pasientforløps to første læringsnettverk i 2014-2015 og tok beslutningen om at arbeidet ikke skulle være et prosjekt, men endring av holdninger, arbeidsmåter og drift. I tillegg til å jobbe med overgangene, har hjemmetjenesten i Oppegård også jobbet med heltidskultur.

- For å få jobb i hjemmetjenesten hos oss, må du jobbe i minst 80 prosent stilling, sa virksomhetsleder Nina Furebotn.

Hun mener at Helhetlig pasientforløp i hjemmet (HPH) er et system som bidrar til at de ansatte opplever større trygghet. Sykefraværet har de siste årene gått kraftig ned og var ved utgangen av august på 4,9 prosent.

- Det er så mange prosjekter, og det er så mange gode måter å jobbe på, men da vi begynte med HPH, så bestemte vi oss for at det var det vi skulle prioritere, sa avdelingsleder Stine Janitz.

Janitz fortalte om hvordan Oppegård har arbeidet med basiskompetanse, opplæring og bruk av sjekklister.

Brukermedvirkning

Sarpsborg kommune deltok også i det første læringsnettverket for Gode pasientforløp og ble da inspirert til å jobbe med hva er viktig for deg?

Teamleder Ursula Trudi Lervik sa i sitt innlegg at arbeidet med disse samtalene likevel ble mislykket. Men noen ganger må man prøve flere ganger, og siden 2018 har kommunen jobbet annerledes. Spørsmålet stilles til personer som befinner seg i en endring, kanskje livskrise, og visse verdier må være på plass i møtet med brukeren, som respekt, interesse, åpenhet, aksept og tilretteleggelse for selvbestemmelse.

- Hva er viktig for deg?-spørsmålet er dypt personlig og handler om å finne motivasjonen hos den vi møter. Det handler om å legge til rette for brukermedvirkning, sa Lervik.

Forankring og struktur er nå på plass, og bruken av Hva er viktig for deg?-samtalen er i ferd med å bli etablert i kommunen. Samtalen inngår i pasientforløpet på lik linje med annen informasjon som hentes inn. Det tok fem år å snu tankegangen fra «hva feiler det deg?» til «hva er viktig for deg?», og siden 2014 har over 1100 pasienter blitt stilt dette viktige spørsmålet. 

Foto: Kristin Tveitnes

Kjærsti Skjøren Lassen og Ursula Trudi Lervik.

 

Program

Postere

Presentasjoner
Sigrid J. Askum om status og hvor er vi nå?
Anders Grimsmo om oppfølgingsteam og målepunkter
Hege Andersen om hemmeligheten bak en vellykket implementering
Anders Vege og Nils-Øivind Offernes om målinger som styringsverktøy
Nina Furebotn og Stine Janitz: Hvordan lede til endring ved implementering av HPH?
Ursula Trudi Lervik og Kjærsti Skjøren Lassen: Brukermedvirkning i forbedringsarbeid
Rachel Lørum og Hilde Skyvulstad: Samhandling mellom sykehus og kommune
Anne Grethe Berg: Halden kommune
Elin Martinsen: Fredrikstad kommune
Mari Kaurin: Nye Moss kommune
Sigrid J. Askum og Anders Veges oppsummering

Videoopptak
Anders Grimsmos innlegg om oppfølgingsteam og målepunkter
Hege Andersens innlegg om vellykket implementering
Anders Veges og Nils-Øivind Offernes' om målinger som styringsverktøy
Nina Furebotn om hvordan lede til endring ved implementering av HPH
Stine Janitz om basiskompetanse
Ursula Trudi Lervik om erfaringer med bruk av hva er viktig for deg?-samtalen
Kjærsti Skjøren Lassen om bruk av hva er viktig for deg? i hverdagsrehabilitering
Rachel Lørum om status for arbeidet ved Sykehuset Østfold
Hilde Skyvulstad om samhandling mellom sykehus og kommune
Anne Grethe Berg om involvering og forankring på systemnivå 
Elin Martinsen om målinger i Fredrikstad kommune 
Mari Kaurin om forankring og involvering i Nye Moss kommune