Det er kommunene Aurskog-Høland, Eidsvoll, Hurdal, Kongsvinger, Lillestrøm, Lørenskog, Nes, Nittedal, Rælingen og Sør-Odal som deltar i nettverket sammen med Akershus universitetssykehus.

Temaet for første samling i læringsnettverket var å etablere felles forståelse for behov for endring og hvordan komme i gang.

- Vi må jobbe på tvers, og vi må få de rette fagfolkene til å snakke sammen, sa en begeistret Bjørg Torill Madsen, direktør for Helse og mestring i Lillestrøm kommune i sitt innlegg ved oppstart av samlingen. Hun har nemlig vært med på å starte opp læringsnettverk for Gode pasientforløp en gang tidligere – i Oslo kommune.

I innlegget sitt trakk hun fram Lillestrøm kommunes strategi for helse og mestring. Gjennom samskaping, mestring og helhet og sammenheng skal kommunen utvikle framtidsrettede tilbud og tjenester.

Adisa Hodzic, seksjonsleder Akuttpsykiatrisk avdeling på Ahus, sa i sitt innlegg at over 60 prosent av deres pasienter mottar en eller flere kommunale tjenester, så god samhandling og gode pasientforløp er svært viktig, spesielt for deres pasientgruppe.

På samlingen ble det delt flere gode eksempler på hvordan det har blitt arbeidet med pasientforløp. Nina Furebotn og Tara Sommer fortalte om erfaringene fra arbeidet i Oppegård, nå Nordre Follo kommune. Kommunen deltok i et av Gode pasientforløps to første læringsnettverk i 2014-2015.

Neste nettverkssamling bli arrangert 9. og 10. mars 2022.  

Program

Postere

Presentasjoner
Sigrid J. Askum om Gode pasientforløp (PDF)
Bjørg Torill Madsen: Derfor er dette viktig for Lillestrøm kommune (PDF)
Adisa Hodzic: Derfor er dette viktig for Ahus (PDF)
Anders Grimsmo: Gode pasientforløp. Hva innebærer det og hvorfor er dette viktig? (Se kommentarer i eget lag i PDF-dokumentet)
Rudi Kirkhaug: Endring og utvikling i helse- og omsorgssektoren (PDF)
Anders Vege: Kvalitetsforbedring (PDF)
Mona Wike: Hva er viktig for meg og brukermedvirkning (PDF)
Anders Vege: Retningsendringen «hva er viktig for deg?» (PDF)
Pia Birgitte Berg og Siw Blix: Erfaring fra arbeid i læringsnettverk (PDF)
Nina Furebotn og Tara Sommer: Hvordan gjorde vi det i Nordre Follo? (PDF)
Sigrid J. Askum og Anders Vege: Veien videre (PDF)

Videoopptak
Bjørg Torill Madsen: Derfor er arbeidet viktig for Lillestrøm kommune
Adisa Hodzic: Derfor er arbeidet viktig for Ahus
Anders Grimsmo: Gode pasientforløp. Hva innebærer det og hvorfor er dette viktig?
Rudi Kirkhaug: Endringsledelse
Anders Vege: Retningsendringen «hva er viktig for deg?»
Mona Wike: Hva er viktig for meg i mitt møte med helsetjenesten?
Anders Vege: Kvalitetsforbedring (opptak fra første samling i Telemark)
Pia Birgitte Berg og Siw Blix: Erfaring fra arbeid med gode pasientforløp i Hammerfest (opptak fra første samling i Telemark)