Samlingen hadde oppstart på årets Hva er viktig for deg?-dag og startet derfor med et Hva er viktig for deg?-webinar.

I Sogn og Fjordane får forbedringsteamene veiledning fra ressurspersoner i helseforetaket og Utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester (USHT) i Sogn og Fjordane.

Tredje samling vil bli arrangert 1. og 2. desember 2021

Program

Opptak av innlegg – dag 1

Opptak av innlegg – dag 2

Padlet

Presentasjoner:
Sigrid J. Askums presentasjon
Anders Grimsmos presentasjon
Anders Veges presentasjon
Anne Marte Sølsnes' presentasjon
Annett Ranes' presentasjon
Nils-Øivind Offernes' presentasjon
Aasta Irene Ulvestad Kapstads presentasjon
Anita Solberg og Berit Ullebusts presentasjon
Birgitte Forsaa Åbotsviks presentasjon
Siri K. Engstads presentasjon