Gode pasientforløp samarbeider med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark som bidrar med oppfølging og veiledning av forbedringsteamene.

Gry Anja Gundersborg, kommunalsjef i Tinn kommune, sa i sitt innlegg på samlingen at det er vedtak i helsefellesskapet om at kommunene i øvre Telemark skal delta i læringsnettverk for Gode pasientforløp. Hun viste også til flere av Tinn kommunes prioriterte oppgaver som passer svært godt sammen med deltakelse i læringsnettverket.

Ann Wraa, kommunalsjef helse og omsorg Tokke kommune, trakk fram en utfordrende framtid, blant annet på grunn av den demografiske utviklingen og færre ressurser, som viktige grunner til å delta i læringsnettverket.

Seksjonsleder Ragnhild Kasin ved Notodden sykehus, Sykehuset Telemark HF, sa i sitt innlegg at vi har et komplekst system, både innad i sykehuset, men også på tvers av tjenestenivåer, og overganger er alltid sårbare. Samtidig som det skal effektiviseres, så skal kvaliteten forbedres. Men utfordringene gir også muligheter – derfor er sykehuset med i Gode pasientforløp.

Andre samling i læringsnettverket vil bli gjennomført 2. og 3. mars.

Program (PDF)

Postere fra samlingen (PDF)

Presentasjoner (PDF)
Sigrid J. Askum om Gode pasientforløp (PDF)
Gry Anja Gundersborg: Gode pasientforløp i øvre Telemark (PDF)
Ann Wraa: Kvifor er det viktig med Gode pasientforløp? (PDF)
Ragnhild Kasin: Derfor er dette arbeidet viktig for oss (PDF)
Anders Grimsmo: Gode pasientforløp. Hva innebærer det og hvorfor er dette viktig? (Se kommentarer i eget lag i PDF-dokumentet)
Rudi Kirkhaug: Endring og utvikling i helse- og omsorgssektoren (PDF)
Anders Vege: Kvalitetsforbedring (PDF)
Anders Vege: Retningsendringen «hva er viktig for deg?» (PDF)
Pia Birgitte Berg og Siw Blix: Erfaring fra arbeid i læringsnettverk (PDF)
May Kristin Ødegård og Monica Flaa Birkeland, Birkenes kommune: Hvordan gjorde vi det? Forankring, involvering og kommunikasjon (PDF)
Kristin Tveitnes: Hvordan informere og involvere (PDF)

Videoopptak
Gry Anja Gundersborg: Derfor er dette arbeidet viktig for oss i Telemark
Ann Wraa: Derfor er dette arbeidet viktig for oss i Telemark
Ragnhild Kasin: Derfor er dette arbeidet viktig for oss i Telemark
Anders Grimsmo: Gode pasientforløp. Hva innebærer det og hvorfor er dette viktig?
Rudi Kirkhaug: Opptak av innlegg holdt i læringsnettverket på Helgeland i oktober 2021
Anders Vege: Systematisk kvalitetsforbedring
Mona Wike: Hva er viktig for meg i mitt møte med helsetjenesten?
Anders Vege: Retningsendringen «hva er viktig for deg?».
Pia Birgitte Berg og Siw Blix: Erfaring fra arbeid med gode pasientforløp i Hammerfest
May Kristin Ødegård og Monica Flaa Birkeland, Birkenes kommune: Hvordan gjorde vi det? Forankring, involvering og kommunikasjon 
Kristin Tveitnes: Hvordan informere og involvere