Program (PDF)

Bilder av postere (PDF)

Presentasjoner fra samlingen (PDF)
Sigrid J. Askums presentasjon om hvor er vi nå?
Anders Grimsmos presentasjon om tidlig innsats (Se kommentarer i eget lag i PDF-dokumentet)
Nils-Øivind Offernes' presentasjon om målinger (Se kommentarer i eget lag i PDF-dokumentet)
Ellinor Andreassens presentasjon om erfaringer med målinger
Anders Veges presentasjon om systematisk kvalitetsforbedring
Annett Ranes' presentasjon om basiskompetanse
Sigrid J. Askum og Anders Veges presentasjon om veien videre

På samlingen ble det vist flere filmer om pasientsentrert helsetjenesteteam (PSHT) ved Universitetssykehuset Nord-Norge og samarbeidende kommuner.  

Filmen Et pasientsentrert team
Pasienter og profesjonelle i partnerskap, film med Marte Broks, UNN-lege PSHT Tromsø
Filmen Når pasienten bor hjemme

Presentasjon om PSHT på en tidligere nettverkssamling.

Målepunktskjema for Gode pasientforløp