Fagleder Sigrid J. Askum i KS sa i sin innledning at det som er spesielt i dette læringsnettverket er at alle kommunene er med. Siden første samling har også Olaviken alderspsykiatriske sykehus blitt med, og på Voss sjukehus er de også positive.

HPH og PSH

Anders Grimsmo, professor emeritus NTNU, holdt innlegg om tidlig innsats i gode pasientforløp. Hva innebærer det og hvorfor er dette viktig? Helhetlig pasientforløp (HPH) er en strukturert utskrivingsprosess som er lik for alle diagnoser.

Enhetsleder Monika Marie Dalbakk, Pasientsentrert helsetjenesteteam PSHT, UNN Tromsø snakket i sitt innlegg om Pasientsentrert helsetjenesteteam, PSHT. Tverrfaglige team der både sykehuset og kommunen deltar har mål om å utvikle bedre og mer helhetlige tjenestetilbud til pasienter med sammensatte/kroniske helseutfordringer.  

Målinger

Bruk av målinger i forbedringsarbeid er et viktig tema på andre samling. Nils-Øivind Offernes, psykologspesialist ved Oslo universitetssykehus, ga deltakerne en innføring i målinger på en god og lettfattelig måte.

Grethe Lind som leder Hverdagsrehabiliteringsteamet i Eigersund kommune hadde tatt turen til Bergen for å dele kommunens erfaringer med «hva er viktig for deg?» og målinger. «Hva er viktig for deg?» står sterkt i tjenesteområde helse og omsorg, og kommunen startet med målinger i 2018.

Program (PDF)

Bilder av postere (PDF)

Presentasjoner (PDF)
Sigrid J. Askums presentasjon
Anders Grimsmos presentasjon om tidlig innsats
Anders Veges presentasjon om systematisk kvalitetsforbedring
Monika Dalbakks presentasjon om Pasientsentrert helsetjenesteteam PSHT
Nils-Øivind Offernes’ presentasjon om bruk av målinger i forbedringsarbeid
Grethe Linds presentasjon om «hva er viktig for deg?»-samtalen og målinger
Marius Strøm Pettersens innlegg om «hva er viktig for deg?»
Annett Ranes' presentasjon om basiskompetanse

Videoopptak (PDF)
Anders Grimsmos innlegg (opptaket er fra andre samling på Helgeland i april 2022)
Monika Dalbakks innlegg
Nils-Øivind Offernes’ innlegg
Grethe Linds innlegg
Marius Strøm Pettersens innlegg
Annett Ranes’ innlegg

Målepunktskjema