Fjerde samling i Gode pasientforløps læringsnettverk i Helse Bergen-regionen ble gjennomført i Bergen 20. og 21. september. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestland (Hordaland) har bistått med å veilede forbedringsteamene.

Bergen kommune

Anja Lundberg Bang, koordinator for Kraftsenter for rehabilitering i Etat for vurdering og rehabilitering, sa i sitt innlegg at etaten er ganske ny, og at de derfor bestemte seg for å for å rydde i egen enhet. Brukerne hadde gitt tilbakemeldinger om at veien inn til tjenestene er kronglete, og det var derfor mye å jobbe med.

Forbedringsområder ble blant annet mottak av e-meldinger. Disse kan ha flere mottakere, og hvordan kan man da sikre at bruker får kontakt med rett tjeneste? I etaten er det også gjennomført en pilot i bruk av elektroniske tavler, og «hva er viktig for deg?-samtalen» er tatt med i sjekklister og kartleggingsskjema.

Helsefelleskap og Gode pasientforløp

Anne Hildegunn Færøy, kommunalsjef helse og velferd Austrheim kommune og Grete Lill Hjartnes, samhandlingssjef Helse Bergen snakket om samhandling, helsefellesskap og gode pasientforløp.

- I Helse Bergen-området har det vært en samarbeidsstruktur siden 2010, formelt sett fra 2012, og arbeidet med kvalitetsforbedring er en del av dette samarbeidet, sa Færøy.

Hjartnes sa at posterne til fjerde samling viser at forbedringsteamene har jobbet godt med å rydde i eget hus. Arbeidet er gjort fordi en har identifisert noen utfordringer. I neste steg, i helsefelleskapet, er det samme jobb som må gjøres.

Bjørnafjorden kommune

Jorun Elin Dahl, leder koordinerende enhet og rådgiver stab Helse og velferd, og Marianne S. Hågensen, leder for rehabiliteringsavdelingen på Luranetunet bu- og behandlingssenter, presenterte kommunens forbedringsarbeid som har vært knyttet opp mot Heima best – et større prosjekt. Arbeidet har derfor vært godt forankret.

- Jeg har likt dette læringsnettverket utrolig godt. Det handler om veldig gode samlinger og det som skjer mellom samlingen med veiledningen vi har fått fra USHT, sa Dahl.

Forbedringsarbeidet startet med intervjuer, og resultatene av disse har vært retningsgivende for det videre arbeidet. Kommunikasjon ble et hovedtema. Teamet har jobbet med å lage et flytskjema som skal inn i kvalitetssystemet, en kartleggingspakke og rutiner og sjekklister – og jobben er bare så vidt i gang.

Samnanger kommune

Fagsykepleierne Siv-Merete L. Holdhus og Kjersti H. Liøen presenterte forbedringsarbeidet i Samnanger kommune. Målet for arbeidet var å få struktur på pasientflyten når pasienter skal hjem til egen bolig etter et sykehusopphold. Det var ingen nye oppgaver eller tjenester, bare bedre organisering av arbeidet. Forbedringsteamet har laget syv sjekklister og gjennomfører kartlegging samme dag som pasienten kommer hjem, deretter etter tre dager. Til nå er opplegget gjennomført på 18 pasienter, totalt 24 forløp.

Erfaringer fra andre læringsnettverk

Miljøterapeut Hans-Erik Roset i Stryn fortalte i sitt innlegg om hvordan kommunen har jobbet med gode helsetjenester til brukere med sammensatte utfordringer. I første omgang har dette omfattet brukere innen psykiatri.

- Hva er viktig for deg?»-samtalen er en god anledning til å ta opp vanskelige tema, sa Roset og la til at de i Stryn har svært gode erfaringer med å gjennomføre samtalen.

Merethe Andreassen Land hadde tatt turen til Bergen for å fortelle om hvordan arbeidet med  gode pasientforløp i østre Agder nå videreføres i et fagnettverk som møtes to ganger årlig.

-  Vi samarbeider om det som er viktig for kommunene, sa Land i sitt innlegg.


Program

Bilder av postere

Presentasjoner
Sigrid J. Askums presentasjon
Anders Grimsmos presentasjon
Anja Lundberg Bangs presentasjon
Anders Veges presentasjon
Anne Hildegunn Færøy og Grete Lill Hjartnes’ presentasjon
Jorun Elin Dahl og Marianne S. Hågensens presentasjon
Siv-Merete L. Holdhus og Kjersti H. Liøens presentasjon
Hans-Erik Rosets presentasjon
Merethe Andreassen Lands presentasjon

Videoopptak
Anders Grimsmos innlegg
Anja Lundberg Bangs innlegg
Anne Hildegunn Færøy og Grete Lill Hjartnes’ innlegg
Jorun Elin Dahl og Marianne S. Hågensens innlegg
Siv-Merete L. Holdhus og Kjersti H. Liøens innlegg
Hans-Erik Rosets innlegg
Merethe Andreassen Lands innlegg