Hva er viktig for deg?-dagen arrangeres i år for åttende år på rad. Det hele startet i ett av Gode pasientforløps læringsnettverk i 2014 – og bevegelsen har nå spredd seg til 50 land over hele verden.

Hva er viktig for deg?-webinar

Gode pasientforløp gjentar fjorårets suksess og arrangerer også i år et webinar på Hva er viktig for deg?-dagen. På webinaret vil representanter for Eigersund og Grimstad kommuner fortelle hvordan de har jobbet med dette viktige spørsmålet.

Volda sjukehus lå på landstoppen i pasienttilfredshet i PasOpp-undersøkelsen 2019, og vi vil få høre om hvordan målrettet jobbing med pasientinvolvering har gitt uttelling. Representanter for Jæren Recovery College vil fortelle om recoveryperspektivet, og vi får høre om forskerens blikk på «hva er viktig for deg?»-spørsmålet. Stipendiat Jannike Dyb Oksavik ved NTNU Ålesund har fulgt et av Gode pasientforløps læringsnettverk og vil snakke om hva funnene i forskningen hennes har å si for praksisfeltet.

Shaun Maher som arbeider med kvalitetsforbedring i det skotske helsevesenet avslutter webinaret med å fortelle om hvorfor og hvordan “what matters to you?“ har blitt en internasjonal bevegelse.

Se opptak av sendingen her.

Aktiviteter over hele landet

Lokale arrangementer over hele landet er en viktig del av årets markering.

Teamkoordinator og ergoterapeut Carina Kolnes i Indre Østfold kommune forteller at alle ansatte i seksjon Helse og velferd skal få utdelt buttons. Det samme får kommunaldirektøren og ansatte i administrasjonen.

Avdelingslederne er oppfordret til å markere dagen lokalt og dele resultatet på en samling for alle avdelingslederne til høsten. Medarbeidere vil gå rundt og stille spørsmålet «hva er viktig for deg?» til beboere på sykehjem, brukere som mottar rehabiliteringstjenester og folk på gata. Noen av samtalene vil bli filmet og være til inspirasjon for alle ansatte i Helse og Velferd.

Initiativet kom fra gruppe som gjennom høsten har jobbet med webinar om brukermedvirkning og egenmestring for ansatte, avdelingsledere, enhetsledere, seksjonsledere og rådene for personer med nedsatt funksjon og eldre. Denne gruppen er et utspring fra SIO-prosjektgruppen i kommunen (statlig finaniering av omsorgstjenester). 

- Hva er viktig for deg?-dagen gir mulighet til å sette et ekstra fokus på dette som er en viktig grunnverdi i arbeidet vårt, sier Carina Kolnes.

Filmer om «hva er viktig for deg?»

Bruk og del gjerne filmene som ble laget til tidligere års markering av Hva er viktig for deg?-dagen. I Gode pasientforløps YouTube-kanal finner dere både fjorårets slampoesi og flere korte filmer der pasienter, brukere og fagpersoner forteller om betydningen av «hva er viktig for deg?»-spørsmålet.