Fra et brukerperspektiv vil jeg si at spørsmålet «hva er viktig for deg?» kan være ultimatumet mellom å være levende eller død.

Marius Strøm Pettersen

Arbeidet i satsingen Gode pasientforløp skal resultere i at brukeren opplever å være likeverdig i utarbeidelsen av sitt pasientforløp. Derfor er «hva er viktig for deg?»-spørsmålet så viktig. Det handler om å se hele mennesket.

Alle voksne brukere

Siden 2020 har arbeidet i Gode pasientforløp omfattet alle voksne brukere som mottar kommunale tjenester. Tidligere ble det gjennomført egne læringsnettverk for eldre og kronisk syke og psykisk helse og rus. KS har også gjennomført læringsnettverk rettet mot barn og unge. Da var Marius ansatt i Bydel Gamle Oslo og ble med i prosjektgruppa.

De siste årene har han også bidratt på Gode pasientforløps nettverkssamlinger over hele landet med innlegg om brukermedvirkning.

Marius’ historie

I innleggene sine nevner Marius sin «trøblete» bakgrunn. Som 18-åring var han uføretrygdet, men møter med mennesker som så mer enn diagnosen snudde alt. Marius har tidligere arbeidet som erfaringskonsulent og prosjektleder. Nå er han ansatt som kommunikasjonsrådgiver i bydelene Søndre Nordstrand og Bjerke.

Da Gode pasientforløp skulle lage en film om betydningen av «hva er viktig for deg?»-spørsmålet, så var det naturlig å spørre Marius. Filmen er produsert av Lars Andreas Ellingsgard Øverli i Paragon Features og vil blant annet bli brukt på nettverkssamlinger og konferanser.

Premieren

Filmen om Marius hadde premiere på Gode pasientforløps erfaringskonferanse 9. mars. Etter visningen hadde Anders Vege som ledet konferansen en kort samtale med Pia Therese Wiig.

- Som helsepersonell har jeg stort sett alltid møtt mennesker når de er i krise, og så vet jeg ikke hvordan det går med de etterpå. Så dette var en veldig spesiell opplevelse – å møte Marius etter noen år og se hvor bra det faktisk går med han. Det var nydelig, sa Wiig.

Hun la til at filmen gir håp, at man kan bli bra, og den sier noe om kontinuitet i tilbud. Vi er medmennesker og skal være der for hverandre.

Hilsen fra Marius

Marius var dessverre syk på premieredagen, men sendte en hilsen til konferansedeltakerne:

Filmen dere har sett i dag har for meg vært en reise i meg selv. Det handler om hva som er viktig for de som møter tjenestene våre. Riktignok med utgangspunkt i en sår historie fra mitt liv. En historie som snudde rundt på alt – til det bedre. Og grunnen til at det har vært en reise er jo nemlig «hva er viktig for meg?». Det spørsmålet har jeg stilt meg tusen ganger.

Fra et brukerperspektiv vil jeg si at spørsmålet «hva er viktig for deg?» kan være ultimatumet mellom å være levende eller død. Spørsmålet handler om å være tro mot egne drømmer og verdier. At man jobber for livet sitt. At man gjør noe godt for seg selv. Spørsmålet bidrar rett og slett til livslyst. Til å se framover.

Jeg er så utrolig takknemlig for livet og alt. Særlig å få bidra. Filmen håper jeg dere kan bruke som en ressurs hvor dere både kan ha dialog og refleksjon om hvordan dere jobber med «hva er viktig for deg?» i det daglige.

Og helt til slutt. Takk til de fine folka i KS, Folkehelseinstituttet og Lars som har laga filmen og til Pia – alle trenger en som deg!

Se filmen her:

Filmen er også tilgjengelig i en kortversjon på ca. 5 minutter