Våren 2010 inngikk KS et samarbeid med Oslo kommune om å iverksette et pilotprosjekt med fokus på evaluering av hjelpetiltak i barnevernet. Prosjektet startet høsten 2010 og varte i ca. 1,5 år.

Deltakere i prosjektet har vært; barneverntjenestene i bydel Sagene, St. Hanshaugen, Østensjø, Nordstrand og Stovner i Oslo kommune, bydel Laksevåg i Bergen kommune, bydelene Heimdal, Lerkendal og Midtbyen i Trondheim kommune samt barneverntjenesten i Asker kommune. Gjennom et samarbeid med Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, RK BU Vest, har det blitt utviklet praksisnære evalueringsverktøy og metodikk.

Deltakerne har prøvd ut og tatt i bruk verktøy og metodikk og derigjennom sikret at hjelpetiltakene evalueres regelmessig i samarbeid med barn, foreldre og relevante samarbeidspartnere.

Barneverntjenestene har fått mer kunnskap om i hvilken grad hjelpetiltakene treffer og gir resultater for barn, ungdom og deres familier.

Les mer om erfaringer og resultater i prosjektrapporten.

Rapporten kan bestilles fra KS ved Anne Mette Sørstrønen.