Sentralstyret i KS vedtok i 2008 at ”Alle medlemmer i KS skal ha systemer for kvalitetsmåling”. Det er imidlertid viktig for oss å understreke at et slikt system har begrenset verdi, dersom resultatene ikke anvendes til styring, forbedring og bruker- og medarbeidermedvirkning. Først da er det en ”god prosess”!

Målgruppen for denne veilederen er både ansvarlig i kommunene for å gjennomføre undersøkelser, og ledere som skal planlegge, gjennomføre og følge opp arbeidet.

"God prosess" er revidert våren 2012.