Webinaret om støtte til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor arrangeres kl. 10 - 11. 
Klikk her for å melde deg på 

Webinaret om førkommersielle anskaffelser arrangeres kl. 12-13.
Klikk her for å melde deg på.

Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Et innovasjonsprosjekt i offentlig sektor skal bidra til at offentlig sektor innoverer tjenester, infrastruktur og forvaltning på en bærekraftig, systematisk og effektiv måte. Prosjektene skal ta utgangspunkt i behov og utfordringer og inngå i den offentlige virksomhetens planer for utvikling. Prosjektet skal gjennomføres i et faktisk samarbeid mellom den offentlige prosjekteieren, FoU-miljøer og andre relevante aktører.
Les mer om støtten og utlysingen på Forskningsrådets sider her.

Førkommersielle anskaffelser

En førkommersiell anskaffelse utfordrer næringslivet til å utvikle innovative løsninger som møter offentlig sektors behov.
Prosjektformen skal skape gevinst både for offentlig og privat part, og kan gi bedriftene deres første referansekunde og dermed et konkurransefortrinn.
Førkommersielle anskaffelser gir offentlige innkjøpere en mulighet til å sammenligne ulike forslag og velge de beste løsningene som markedet kan levere. På denne måten kan offentlige myndigheter modernisere offentlige tjenester raskere og gi bedriftene mulighet til å ta en ledende rolle i nye markeder.

Les mer om støtte til førkommersielle prosjekter på forskninsgrådets sider her.