– Selve måletidspunktet er i verste fall med på å gi et feilaktig bilde av tilknytningen til arbeidslivet på sikt, sa Eugene Guribye fra forskningsinstituttet NORCE.

Han er en av forskerne bak rapporten "Resultatmål i introduksjonsprogrammet for flyktninger" som NORCE har laget på oppdrag fra KS. Astrid Espegren er den andre. Begge var til stede for å presentere rapporten på KS' frokostseminar om temaet mandag 28. oktober.

– Kommunene opplever resultatmålene som lite hensiktsmessige, og det var faktisk ingen av kommunene i vårt utvalg som bruker resultmålingene som et aktivt styringsredskap, fortalte Astrid Espegren.

Lenkeblokk Icon Les hele rapporten om resultatmåling i introduksjonsprogrammet (pdf)


Statssekretær Tom Erlend Skaug

– Måler vi resultatene feil? Jeg vil kanskje antyde at svaret på det spørsmålet er nei, vi måler ikke feil, men samtidig legge til at vi måler heller ikke tilstrekkelig, sa statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Tom Erlend Skaug.

– Dagens resultatmål om at 70 prosent skal være i arbeid eller utdanning året etter at de har avsluttet introduksjonsprogrammet er ikke dekkende for hele bildet, sa Skaug.

På møtet la også Kristian Tronstad fra NIBR fram sin rapport "Flyktninger i Introduksjonsprogrammet – hvilke erfaringer har de med å delta?". Denne er laget av NIBR for NAV, og viser at at de fleste i all hovedsak opplever det som positivt å delta.

Men selv om deltakene er fornøyde, er ikke det nødvendigvis noen indikasjon på gode resultater. 

– Ideelt sett hadde man ønsket at det skulle være en sammenheng mellom brukertilfredshet og integreringsresultatet, men slik er det ikke fortalte Tronstad.


Kristian Rose Tronstad, Forsker II, NIBR/OsloMet

Lenkeblokk Icon Last ned "Flyktninger i Introduksjonsprogrammet – hvilke erfaringer har de med å delta?" fra nav.no

– Vi i KS er selvfølgelig over gjennomsnittet opptatt av kommunenes rolle i dette, og hvordan kommunene påvirkes av den politikken som føres fra nasjonalt hold. Dette angår oss alle. Og det er lett å forestille seg konsekvensene for samfunnet om vi ikke lykkes her, sa direktør for interessepolitikk i KS, Helge Eide, etter presentasjonene.

Eide mener det nå er tydelig demonstrert at vi ikke utelukkende bør basere den statlige integreringspolitikken overfor kommunene på et mål som ikke forteller det vi er ute etter.

Han trakk også frem at kommunene faktisk ønsker å bli målt. Det er gledelig, mener Eide.

– Dette forteller oss at kommunene har tatt inn over seg viktigheten av dette arbeidet, og følger det opp i praksis med en vilje til å utvikle seg og sette sine egne tjenester under lupen.

Hør "Der livet leves" om introduksjonsprogrammet