Kommunenes strategiske forskningsorgan er en struktur for organisering og finansiering av kunnskapsløftet. KSF-strukturen tilpasses lokale og regionale behov. Kommuner med felles behov i forhold til ny kunnskap samles i klynger sammen med akademiske partnere, kompetansesentra og brukerorganisasjoner. Hver klynge er representert i et regionalt samarbeidsorgan for bestilling og prioritering av forsknings-, utdannings- og innovasjonsbehov. Kommunenes strategiske forskningsorgan vil bli et nasjonalt, strategisk koordinerende organ som monitorerer utviklingen for kunnskapsløftet i kommunene.

En større målrettet nasjonal satsing på KSF vil kunne bidra til at andelen forskning i, med og for kommunene øker, at kunnskapen omsettes og benyttes i beslutninger og at målene i nasjonale planer oppnås med bedre treffsikkerhet og raskere progresjon.