Kunnskapskommunen Helse vest

Lenkeblokk Icon Kunnskapskommunen HelseOmsorg vest

Vi har gjort mye - les mer om disse eksemplene om du vurdere om dette kan være av interesse for din kommune.

  • Pilotorganet i vest er etablert.
  • RSO vest og Folkehelseinstituttet (FHI) er tildelt midler fra Forskningsrådet til et treårig prosjekt for å utvikle et system for kunnskapsstøtte. Samtlige 85 kommuner på vestlandet er invitert. Forskningsprosjektet ble innvilget på bakgrunn av resultatene i et forprosjekt i Kunnskapskommunen Helse Omsorg vest (9 kommuner).
  • I forprosjektet kunne ansatte i kommunene adressere kunnskapsbehov i et skjema utviklet for å spisse forskningsspørsmål. Forslagene ble behandlet og prioritert av et utvalg nedsatt av kommunene selv og FHI besvarte med korte norske oppsummeringer av systematiske kunnskapsoppsummeringer.
  • I alt ble 123 kommunale problemstillinger meldt inn og det ble blant annet produsert 8 kunnskapsoppsummeringer. I prosjektet legges vekt på oppsummert forskning som beslutningsstøtte og prosjektet har en ambisjon om videreføring og utvikling av et kunnskapssystem for norske kommuner.

Ta kontakt om din kommune eller region ønsker å være med!