Tirsdag: Utlysningspraksis og debatt om heltidskultur

Forskningsfrokost 

Se opptak her

Utlysningspraksis og sammenheng med heltid. Heltidskultur – lansering av fersk FoU-rapport om utlysningspraksis og sammenheng med heltid. Signering av heltidsavtalen. 

Medvirkende:
Bjørn Arild Gram, styreleder, KS
Mette Nord, leder, Fagforbundet
Lill Sverresdatter Larsen, leder, Norsk sykepleierforbund
Lizzie Ruud Thorikldsen, leder, Delta
Mimmi Kvisvik, forbundsleder, Fellesorganisasjonen
Leif E. Moland, seniorforsker, FAF

Les også: Det store heltidsvalget 2021 – signert heltidserklæring

Onsdag: Forskning for, i og med kommunen - hvem eier ballen?

Se opptak her

Del 1: Forskning for, i og med kommunen – hvem eier ballen?

Vi må utvikle, innovere og forske mer i kommunal sektor, men trenger en strukturell tilnærming. Hvorfor havner dette mellom to stoler - hvem tar ballen?

Kommunenes Strategiske forskningsorgan er metoden for et strukturelt kunnskapsløft for forskning for, i og med kommunal sektor – men spiller vi mot samme mål?

Medvirkende
Camilla Stoltenberg, direktør, FHI
Eirik Abildsnes, forskningssjef, Kristiansand kommune  
Kent Gudmundsen, stortingspolitiker, H
Eirik Sivertsen, stortingspolitiker, Ap
Gunn Marit Helgesen, første nestleder, KS
Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør, KS
Silje Anine Moss, avdelingsdirektør, KS

Del 2: NEET: hvem er de unge utenfor arbeid og utdanning

Del 2: Hvem er de unge utenfor arbeid og utdanning? Rapportlansering

Som et oppspill til debatten senere samme dag om "Mission possible" lanserer vi rapporten NEET - Unge som står utenfor arbeid, opplæring og utdanning. Hvem er de?

  • Tonje Fyhn, forsker, Norce
  • Ottar Næss, førsteamanuensis, NTNU
  • Ingrid Blichfeldt, spesialrådgiver, KS

Les også: Unge utenfor står langt fra arbeidslivet

Torsdag: Fastlegeordningen og kommunenes subsidiering

Fastlegeordningen og kommunenes subsidiering : Mange kommuner har havnet i en felle når det gjelder fastlegerekrutteringen – hva vet vi om hvor skoen trykker? FoU-rapporter gir mange svar.

Se opptak her

Les også: Variasjoner i kommunenes subsidiering av fastlegeordningen

Fredag: Alle måler bærekraft, men hva måler vi?

Medvirkende:
Geir Graff, Innovasjonsstrateg Asker kommune og prosjektleder for KS’ taksonomi-prosjekt
Bjørn Are Holt, Gruppeleder for utvikling, seksjon for metoder, Avdeling for metodeutvikling og datainnsamling, Statistisk sentralbyrå
Øyvind Tanum, Smartbysjef Trondheim kommune
Annik Magerholm Fet, Dr.ing., Professor i Miljøledelse og Livsløpsanalyse, Viserektor NTNU
Anne Romsaas, fagsjef KS

 Se opptak her