KS under Arendalsuka

Lenkeblokk Icon Se alle våre arrangementer under Arendalsuka

"Jeg ser fram til å møte deg i en mørk gate, kjøre en kniv i deg og vri rundt". 

Tenk deg å motta en slik trussel på grunn av ditt politiske engasjement. Hvordan hadde du følt det? Hadde du blitt skremt til taushet?

KS inviterer til debatt under Arendalsuka

Trusselen er reell. Den har blitt fremsatt til en lokalpolitiker. Hva skjer dersom hat, hets og trusler struper ytringsklimaet - selve bærebjelken i et velfungerende demokrati?

Vi inviterer til debatt under Arendalsuka 14. august. Med oss har vi både fageksperter på temaet og politikere som selv har kjent trusler og hat på kroppen.

- Demokratiet og politikken skal være for alle. Alle som har noe å si, skal kunne bli hørt. Trakassering og hets av enkeltmennesker, deriblant våre folkevalgte er derfor en utvikling som bekymrer, sier Gunn-Marit Helgesen, styreleder i KS, som skal delta i debatten.

Truet til taushet? En fare for demokratiet

Hva skjer hvis flere ikke tør å ytre seg i frykt for å oppleve hets og trusler? At noen blir truet til taushet er en fare for demokratiet. Når tonen blir for skarp og debattformen uverdig, kan det være vanskelig å være folkevalgt og lokalsamfunnets ansikt utad. For enkelte er slik at de kvier seg for å ta politiske verv. Trollete ord er blitt et demokratisk problem. 

Tideliger i år kom en rapport som viste at mer enn 4 av 10 lokalpolitikere har opplevd trusler og hatefulle ytringer. KS inviterer til debatt om hva vi kan gjøre for å skape en god tone i samfunnsdebatten, og unngå at hets og trusler tar overhånd. Møt folkevalgte, journalister og eksperter og hør KS` råd for hvordan vi alle kan bidra til å håndtere og motarbeide forekomsten av hat og trusler mot folkevalgte.

Hvor, når og hvem?

14. august klokken 14:00 - 15:30, No 1 Sportsbar, første etasje. I Arendal, selvsagt!

I debatten deltar:

  • Aina Stenersen, 1.kandidat til høstens kommunevalg, FrP
  • Gunn Marit Helgesen, Styreleder, KS
  • Yngve Carlsson, Forsker, C-REX (Senter for ekstremismeforsking
  • Mah-Rukh Ali, Forfatter og journalist, Medlem i Kommunesektorens etikkutvalg
  • Carina Riborg Holter, IPSOS