Om masterstipend

Masterstudenter kan søke stipend på våren eller høsten. Prosjektbeskrivelsen skal være kort, på tre til fem sider, og må være  godkjent av egen veileder. Prosjektbeskrivelsen sendes til ks@ks.no,. Fristene er  15.februar og 15.september hvert år. Oppgaven må være knyttet til aktuelle utfordringer i mer enn én kommune eller fylkeskommune. Mottakere av stipendet skal også skrive et sammendrag i artikkelform når oppgaven er ferdig, og får muligheten til å presentere denne på et internt seminar.

Søknadene har stor spredning både i tematikk og utdanningsinstitusjoner. I disse dager pågår sluttfasen med utvelgelsen av studenter som skal motta masterstipend fra KS. Dette er ingen enkel jobb. Aldri før har det vært flere søkere til masterstipendet. Fjorårets 50 søknader ble i år mangedoblet og har resultert i hele 160 søkere.

Økt interesse for kommunal sektor? 

Årsaken til økningen er ikke helt sikker, men kan være et resultat av tydeligere markedsføring rettet mot studenter og utdanningsinstitusjonene.

-  Interessen fra de ulike studieretningene kan også tyde på at kommunal sektor har større oppmerksomhet i dag enn tidligere. Alle søknadene dette semesteret har vist prosjektbeskrivelser av høy relevans for KS. De utvalgte oppgavene blir senere brukt i de ulike interesseområdene, noe vi ser på som en betydelig styrke, sier Kristin Weidemann Wieland. Innholdet varierer fra klima til rehabilitering og digitalisering av helsesektoren. Byutvikling og problemstillinger knyttet til teknologisk utvikling i kommunene er også blant prosjektsøknadene

Hvorfor stipendiat?

- Det er nyttig for oss med et nytt blikk på temaer innen KS-områdene. Vi ønsker å gjøre det bedre for alle som jobber i kommunal sektor, og heve relevansen av dette. Vi ser frem til å kunne dele ut stipend til vårens seks studenter, sier Kristin Weidemann Wieland.

Les mer om masterstipend og hvordan søke her