Effektiviseringsnettverkene

Omlag 180 kommuner deltar årlig i et effektiviseringsnettverk. Her legger KS til rette for at kommunene får dele kunnskap og erfaringer basert på analyser og annen relevant styringsinformasjon.

Mer om effektiviseringsnettverkene

Les flere artikler

KONTAKT