Kobo heter prosjektet og går ut på å utvikle et digitalt system for kommunale boliger. Husbanken leder prosjektet i nært samarbeid med KS og en rekke kommuner. Les mer om prosjekt Kobo på Husbanken.no

Lanserer Kobolab

Prosjektet får stadige henvendelser fra øvrige kommuner som er nysgjerrige på løsningen. Prosjektledelsen er derfor veldig glad for å kunne tilby en testversjon av Kobo.

- I Kobolab kan du gå inn og bruke testdata og gjøre deg kjent med funksjonaliteten i systemet, sier en fornøyd tjenesteeier i Husbanken, Beate Lofseik.

- Når det digitale systemet blir ferdig, vil alle kommuner få tilbud om å koble seg på. Systemet skal lette prosessen med å søke, tildele og administrere kommunale utleieboliger, samt følge opp beboere og skaffe datagrunnlag, forklarer spesialrådgiver i KS, Anne Mette Dørum.

Prosjekt Kobo - digitalt system for kommunale utleieboliger

Lenkeblokk Icon https://husbanken.no/boligsosialt-arbeid/kobo-kommunale-boliger/

Hvorfor testversjon?

Tanken med Kobolab er å gi alle norske kommuner et inntrykk av hvordan systemet kommer til å bli, og mulighet for å prøve systemet selv, etter hvert som funksjonalitet legges til.

19 referansekommuner og 30 testkommuner er tilknyttet prosjektet, i tillegg til seks pilotkommuner. Pilotkommunene tester Kobo med reelle boliger og personer.

- Testversjonen er i prinsippet lik Kobo, men benytter kun testdata som slettes hver natt, forklarer Lofseik.

Kobolab vil være nyttig når prosjektet skal gjennomføre brukertester med kommuner som ikke er pilotkommuner, eller ha demo i ulike sammenhenger.

KOBOLAB: Slik ser åpningssida ut:

Personvern

Kobolab vil også være en fordel for pilotkommunene.

- Selv om de har tilgangsrettigheter i Kobo, tillater ikke personvernloven at de kan vise systemet til andre i sin kommune, ettersom det ligger faktiske personopplysninger inne, fortsetter Lofseik.

På grunn av dette må alle saksbehandlere som skal teste Kobo, ha påloggingsrettigheter gitt av den kommunen de jobber i. Kobo har også integrasjon med matrikkel, folkeregisteret og kontakt- og reservasjonsregisteret, og kanskje flere etter hvert, som kan inneholde personsensitive data. Kun personer som har rett til å se opplysningene som del av saksbehandlingen skal ha tilgang.

Under utvikling

Kobo-prosjektet jobber etter smidige prinsipper. Det vil si at prosjektet utvikler og legger til funksjonalitet underveis, istedenfor å bygge systemet ferdig før lansering. Systemet endres altså kontinuerlig.

- Slik kan vi lære og utvikle det som gir størst verdi for de som skal bruke løsningene. Dette gjelder både Kobo og Kobolab, sier Lofseik og Dørum. De legger til at prosjektet tar imot innspill til forbedringer med stor takk.

Kobolab finner du her: Her kan du prøve Kobo - Husbanken