I tillegg til oversikt over anliggende innbygger har med kommunen, kan innbygger komme inn på en rekke nasjonale tjenester fra for eksempel Skatteetaten, NAV, Husbanken og helsenorge.no, uten å måtte logge seg på flere ganger. Innbyggere får tilgang til Minside gjennom ID-porten.

Hvordan komme i gang?

For å ta i bruk tjenesten Minside må kommunen være medlem av KS sin finansieringsordning for digitaliseringsprosjekter (Digifin). Tilknytningskostnaden for Minside er på 2,50 kr per innbygger.

Kommunene må aktivere ulike integrasjoner, blant annet til SvarUt, for å kunne tilby innbyggeren tilgang til alle forsendelser som kommunen har sendt.

Minside er en webapplikasjon som finnes på https://minside.kommune.no
Kommunen kan ta kontakt med KS på fiks@ks.no for å registrere seg som bruker av Minside.

Minside-tjenesten er personlig

Minside er en tjeneste til innbyggerne, og er ikke kommunens egen side som kan markeres med kommunenavn og logo. Innbygger gis tilgang til relevant informasjon fra alle de kommuner som vedkommende har et forhold til. For eksempel vil Kari Olsen finne informasjon fra både Nittedal, Vågå og Tromsø kommune dersom hun for eksempel bor i den første kommunen og har eiendommer i de to andre.