- Med skissene til ny løsning blir det enklere å sende søknad digitalt på en sikker måte. Målet er å spare både innbyggerne, kommunen og NAV tid, sier avdelingsdirektør i KS, Asbjørn Finstad.

Henter innspill fra kommunene

KS samlet 60 kommunedeltakere knyttet til NAV sitt initiativ DigiHot. Hovedfokuset på samlingen var å få kommunenes innspill til det videre arbeid, spesielt på spørsmål knyttet til kommuners behov for funksjonaliteter i DigiHoT, kortsiktig og langsiktige gevinster, samt hvordan kommunene bør involveres fremover i prosjektet. Det var stort engasjement og mange gode innspill som vi tar med oss i det videre arbeidet sammen med NAV.

Rett hjelpemiddel til rett bruker

Flere av innspillene var rettet mot bruker og formidlingsprosessen. Ved å foreta helt nødvendige endringer gjennom digitalisering av formidlingsprosessen kan vi fjerne tidstyver, gjøre formidlingsprosessen raskere og mindre frustrerende for alle aktører/parter.

Fokuset må være rett hjelpemiddel – til rett bruker – på kortest mulig tid.

Pilot

Arbeidet er planlagt i  to faser hvor første (2020) er digital innsending av søknad/bestillingsordning og en løsning for innsyn/dialog mellom bruker/kommune/NAV. Dette arbeidet er NAV godt i gang med. Andre fase (2021) skal utbedre støtte- og hjelpefunksjoner, samt ivareta nødvendig saksbehandling og journalføring for NAV og kommune. Det er et mål å starte pilot av første fase i løpet av første kvartal 2020.

- Det vil være en viktig oppgave for KS fremover å jobbe videre med å sørge for at DigiHoT utvikles i den retning som gir de beste gevinstene og involvere kommuner tett i det videre arbeidet, sier avdelingsdirektør i KS, Asbjørn Finstad.