Skatteetaten som distributør
Folkeregisteret tilbyr en rekke API-er som kan benyttes av virksomheter som produserer eller bruker folkeregisterdata. Dokumentasjon av API-ene er samlet på Skatteetatens nettsider.

Fiks-plattformen som distributør
KS vil bygge en teknisk løsning som gjør at kommunal sektor får tilgang til tjenester fra folkeregisteret gjennom Fiks-plattformen. Via Fiks folkeregister får kommunene og fylkeskommunene tilgang til tjenester for uttrekk, oppslag og hendelseslister. De første tjenestene blir klare i høst, og alle tjenestene vil være på plass innen desember 2021. 

Løsningen innebærer at kommunens og fylkeskommunens fagsystemer kan bruke maskin-til-maskin-kommunikasjon for å koble seg opp mot folkeregisteret. I tillegg kan ansatte i kommuner og fylkeskommuner gjøre oppslag og uttrekk på opplysninger de har behov for, på en sikker måte. Kommunen styrer selv hvem som skal ha tilgang til de ulike tjenestene.

Norsk helsenett som distributør
Norsk helsenett er distributør av elektronisk melding om død og dødsårsak og Persontjenesten. Leverandører og helsevirksomheter som skal benytte Persontjenesten må gjøre større og mindre endringer og utbedringer i sine fagsystemer og driftsmiljø for å sikre oppdatert informasjon. Tilgang til Persontjenesten skal godkjennes av Norsk helsenett.

Skal kommuner og fylkeskommuner bruke Persontjenesten?
Ja, helsevirksomheter i kommunal sektor helse- og omsorgstjenester i kommunene og tannhelsetjenesten i fylkeskommunene) skal benytte Persontjenesten. Alle andre kommunale tjenester bør benytte FIKS-plattform (Fiks Folkeregister).

Mer informasjon om arkitektur og teknisk grensesnitt som er relevant for kommunal sektor finner du her.