Med moderniseringen av folkeregisteret tilbyr Skatteetaten alle aktører å hente folkeregisteropplysninger direkte fra folkeregisteret, uten å gå via Skatteetatens distributør Evry (Infotorg). Gjennom Fiks folkeregister vil KS tilby kommunesektoren folkeregisteropplysninger for alle tjenesteområder utenom helsetjenesten. Helsetjenesten får tilgang til folkeregisteret via Persontjenesten til Norsk Helsenett.

Hva tilbyr Fiks folkeregister?

Fiks folkeregister er en fellestjeneste på Fiks-plattformen. Løsningen innebærer at kommunens og fylkeskommunens fagsystemer kan bruke maskin-til-maskin-kommunikasjon for å koble seg opp mot folkeregisteret. I tillegg kan ansatte i kommuner og fylkeskommuner gjøre oppslag og uttrekk på opplysninger de har behov for, på en sikker måte. Kommunen styrer selv hvem som skal ha tilgang til de ulike tjenestene. 

Slik kan dere forberede overgangen 

Mange kommuner og fylkeskommuner har fagsystemer som i dag ikke kan ta imot opplysninger fra det nye registeret. For å forberede overgangen må derfor alle kommuner og fylkeskommuner kartlegge dagens bruk av folkeregisteropplysninger og vurdere om folkeregisteret kan brukes på nye måter. Kartleggingen bør være gjennomført i løpet av høsten 2020 slik at fagsystemene kan tilpasses til Fiks folkeregister i 2021. 

Hva koster det å bruke Fiks folkeregister? 

Fiks folkeregister utvikles med støtte fra finansieringsordningen Digifin. Det innebærer at kostnader forbundet med utvikling, drift og forvaltning av tjenestene skal fordeles etter selvkost på kommunene. KS vil derfor beregne en påkoblingsavgift for Fiks folkeregister og en abonnementsordning for de tjenestene som utvikles.   

Hvordan jobber KS med moderniseringen av folkeregisteret?

For å gjøre overgangen til det nye folkeregisteret så enkel og forutsigbar som mulig for kommunesektoren samarbeider KS med Skatteetaten.

  • KS har deltatt i styrende organ i hovedprosjektet «Modernisert folkeregister».
  • KS har arbeidet tett med Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Finansdepartementet for at kommunal sektor skal få hjemmel i særlover. Dette er nå på plass.
  • Fiks folkeregister vil gi kommunal sektor tilgang til tjenester fra folkeregisteret gjennom Fiks-plattformen. 
  • KS samarbeider med Direktoratet for e-helse om innføringen av digital melding om dødsfall og dødsårsak og moderniseringen av folkeregisteret i helse- og omsorgssektoren i prosjekt MF Helse. 

 

Les mer om prosjekt MF Helse og den nye Persontjenesten. Les mer om elektronisk melding om dødsfall og dødsårsak.

Har du spørsmål? 

Ta gjerne kontakt med oss på modernisertfolkeregister@ks.no hvis du har spørsmål om tjenesten.