I løpet av høsten 2020 er de første funksjonene i Fiks folkeregister klare. 

Hva kan dere gjøre før tjenesten er klar?
Mange kommuner og fylkeskommuner har fagsystemer som i dag ikke kan ta i mot opplysninger fra det nye registeret. For å forberede overgangen bør dere

  • kartlegge dagens bruk av folkeregisteropplysninger 
  • ta kontakt med leverandører av fagsystemene i kommunen for å planlegge overgangen til Fiks folkeregister
  • vurdere tiltak for å knytte flere fagsystemer til Fiks folkeregister for å bedre kvaliteten på personopplysninger i tjenestene

Hva må dere gjøre når tjenesten er klar til bruk?
Dette må dere gjøre når dere skal ta i bruk Fiks folkeregister:

  1. Dere må undertegne et tjenestevedlegg for tjenesten Fiks folkeregister. I tillegg må dere inngå en databehandleravtale med KS om bruk av Fiks-plattformen.
  2. Når dere har signert og sendt inn avtalen, setter dere enkelt opp tjenesten på forvaltningsiden til Fiks-plattformen.

Har du spørsmål? 

Ta gjerne kontakt med oss på modernisertfolkeregister@ks.no hvis du har spørsmål om tjenesten.