I løpet av høsten 2020 er de første funksjonene i Fiks folkeregister klare. 

Hva må dere gjøre før dere tar tjenesten i bruk?

Alle kommuner og fylkeskommuner må godkjenne Skatteetatens bruksvilkår for å få tilgang til det moderniserte folkeregisteret. Dere må også gi KS tilgang til å hente opplysninger fra registeret på vegne av dere.

Dere må derfor gjøre følgende:

  1. Dere må fylle ut skjemaet RF – 1514 «Søknad om tilgang til Folkeregisteret» i Altinn. Skjemaet må sendes inn for å godkjenne bruksvilkårene til det nye folkeregisteret. Se veiledningen «Utfylling av søknad om tilgang til folkeregisteropplysninger – RF1514».
  2. I Altinn må dere også tildele KS rettighet til å hente ut folkeregisteropplysninger på deres vegne. Se veiledningen «Hvordan delegere rettighet til KS».

Mange kommuner og fylkeskommuner har fagsystemer som i dag ikke kan ta i mot opplysninger fra det nye registeret. For å forberede overgangen bør dere

  • kartlegge dagens bruk av folkeregisteropplysninger 
  • ta kontakt med leverandører av fagsystemene i kommunen for å planlegge overgangen til Fiks folkeregister
  • vurdere tiltak for å knytte flere fagsystemer til Fiks folkeregister for å bedre kvaliteten på personopplysninger i tjenestene

Hvordan ta i bruk tjenesten?
Dette må dere gjøre når dere skal ta i bruk Fiks folkeregister:

  1. Dere må undertegne et tjenestevedlegg for tjenesten Fiks folkeregister. I tillegg må dere ha inngått en databehandleravtale med KS om bruk av Fiks-plattformen. 
  2. Når dere har signert og sendt inn avtalen, setter dere enkelt opp tjenesten på forvaltningsiden til Fiks-plattformen.
  3. KS har laget maler dere kan ta utgangspunkt i når dere gjør deres egne risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) og vurderer personvernkonsekvenser (DPIA)

Har du spørsmål? 

Ta gjerne kontakt med oss på modernisertfolkeregister@ks.no hvis du har spørsmål om tjenesten.