Skolen kan bare behandle personopplysninger om elever dersom de grunnleggende personvernprinsippene er oppfylt. I forbindelse med utviklingen av appen MittFagkart, er det gjort en omfattende vurdering som konkluderer med at behandlingen som skjer i appen er lovlig. Du finner lenke til hele denne vurderingen nederst i denne artikkelen. Her gir vi en oppsummering av de viktigste punktene.

Skolen legger til rette

Opplæringsloven krever at skolen legger til rette for at elevene får tilpasset opplæring. Dette skal blant annet baseres på underveisvurdering av elevens aktiviteter på skolen. En del av disse aktivitetene skjer digitalt, og dermed kan kunstig intelligens i datamaskiner hjelpe læreren til å få oversikt og gjøre gode vurderinger. Det er kun aktiviteter som er en del av skolearbeidet som tas med, for eksempel hvilke oppgaver eleven har løst i et fag, hvilken skår eleven fikk, hvilket tema oppgaven handlet om og hvor vanskelig oppgaven var. Ved å sammenligne slike resultater fra mange forskjellige elever, og analysere hvilke oppgaver ulike elever har lært mest av, kan datamaskinen ved hjelp av kunstig intelligens foreslå oppgaver som passer ekstra godt til en unik elev. Disse dataene kan også brukes til å lære opp den kunstige intelligensen til å bli enda smartere. Dersom eleven/foresatte ikke ønsker at egne data skal brukes til opplæring av systemet, kan de skru av dette i profilen i MittFagkart.

Det er kun læreren din i faget og foreldrene dine som vil få tilgang til informasjon om dine resultater, i tillegg til deg selv. Alt som vises i MittFagkart kommer fra et annet digitalt læremiddel. Dersom du mener at noen av resultatene som vises er feil, kan du logge på det læremiddelet det gjelder for å se detaljene og eventuelt gjøre endringer der, eller spørre læreren din. Resultatene som vises i MittFagkart vil bare bli brukt til de formålene som er angitt, altså tilpassing, vurdering og opplæring av modellen (kunstig intelligens) som foreslår nye oppgaver.

Appen er laget i Bergen

Appen MittFagkart er laget av forskere ved Universitetet i Bergen. Kommunene som bruker appen har en kontrakt med Universitetet som bestemmer hvordan de skal behandle dataene. Datamaskinene som behandler og lagrer disse dataene ligger i Europa.

De som har laget appen har tenkt nøye igjennom hvilke uheldige ting som kan skje og hvor alvorlig og sannsynlig disse tingene er. For å unngå dette, har de gjort noen tiltak. Eksempel på en slik uheldig hendelse er at noen elever har fått tak i lærerens passord og kan se andre elevers resultater i MittFagkart. For å unngå dette, må lærer bruke en kode fra mobiltelefonen i tillegg til passord for å få logget på. Dette gjelder også når dine foreldre skal logge på. Dette tiltaket sikrer at kun deg selv, din lærer og dine foreldre kan se dine resultater.

Dersom du vil lese alle detaljene, finner du det i dokumentet under som beskriver og vurderer konsekvenser for personvernet. Dokumentet forkortes DPIA, og er engelsk for Data Protection Impact Assessment.

Lenkeblokk Icon DPIA per 31.8.21