For lette oppgaver blir fort kjedelige, mens for vanskelige oppgaver kan føre til motløshet. Elever har også ulike læringsstrategier. Noen lærer best gjennom visualiseringer, mens andre liker bedre å høre, lese, tegne eller skrive. Elever har også ulik erfaringsbakgrunn og ulike interesseområder. Læringsanalyse som benytter kunstig intelligens, har potensiale til å hjelpe læreren med å finne de beste oppgavene til hver enkelt elev for å sikre effektiv læring. Denne videoen illustrerer dette.

 

Formålet er også utdypet i personvernkonsekvensvurderingen som er beskrevet her.