Alle kommuner og fylkeskommuner kan søke om støtte, men KS prioriterer virksomheter som selv bidrar med økonomiske ressurser til språkarbeidet. Språkforbedringsarbeidet skal være forankret i virksomhetens øverste ledelse.

Søknadsskjema

Fyll ut søknadsskjemaet og send det til oss på e-post innen søknadsfristen 15. oktober. Husk å sjekke at dere får en bekreftelse fra KS på at vi har mottatt søknaden. Ta kontakt med oss hvis dere ikke får bekreftelsen innen to dager.

Lenkeblokk Icon Søknadsskjema for støtte til klart språk 2020

Hva kan dere få støtte til?

Dere kan søke om økonomisk støtte til å kjøpe eksterne tjenester som språkopplæring av ansatte, skriveverktsteder, språkfaglig bistand til innhold i språkprofil eller lignende. 

Programmet vil prioritere å gi støtte til

  • tiltak som bidrar til at språkarbeidet blir en fast del av virksomhetens løpende arbeid (for eksempel opplæringstiltak, skriveverksteder og revisjon av standardtekster)
  • tiltak som fremmer samarbeid mellom to eller flere kommuner/fylkeskommuner
  • tiltak som gjelder klarspråk i digitale tjenester
  • tiltak som gjelder godt nynorsk forvaltningsspråk
  • tiltak som dokumenterer effekter av språkforbedring, for eksempel statusmålinger eller brukertesting
  • tiltak som systematisk involverer brukerne

Støtten dekker ikke

  • oversettelse
  • ansattes arbeidstid
  • materiell, design og trykking
  • kost og losji i forbindelse med arrangementer

Resultatene skal deles

Kommuner og fylkeskommuner som mottar støtte fra programmet, forplikter seg til å dele erfaringene, resultatene og produktene fra sitt språkforbedringsarbeid.

Dere skal få en bekreftelse fra KS på at søknaden er mottatt. Kontakt ahv@ks.no hvis dere ikke har mottatt en bekreftelse etter to arbeidsdager.