Fyll ut søknadsskjemaet og send det til oss på e-post innen 1.mai.

Husk å sjekke at dere får en bekreftelse fra KS på at vi har mottatt søknaden. Ta kontakt med oss hvis dere ikke får bekreftelsen innen to dager.

Lenkeblokk Icon Søknadsskjema for støtte til klart språk 2019

Dere kan søke om økonomisk støtte til å kjøpe eksterne tjenester som språkopplæring av ansatte, skriveverktsteder, språkfaglig bistand til innhold i språkprofil eller lignende. Les mer om tildelingskriteriene.