Alle kommuner og fylkeskommuner kan søke om støtte, men KS prioriterer virksomheter som selv bidrar med økonomiske ressurser til språkarbeidet. Språkforbedringsarbeidet skal være forankret i virksomhetens øverste ledelse.

Programmet vil prioritere å gi støtte til

  • tiltak som bidrar til at språkarbeidet blir en fast del av virksomhetens løpende arbeid (for eksempel opplæringstiltak, skriveverksteder og revisjon av standardtekster)
  • tiltak som fremmer samarbeid mellom to eller flere kommuner/fylkeskommuner
  • tiltak som gjelder klarspråk i digitale tjenester
  • tiltak som gjelder godt nynorsk forvaltningsspråk
  • tiltak som dokumenterer effekter av språkforbedring, for eksempel statusmålinger eller brukertesting
  • tiltak som systematisk involverer brukerne
Lenkeblokk Icon Søknadsskjema for støtte til klart språk 2019

Støtten dekker ikke

  • oversettelse
  • ansattes arbeidstid
  • materiell, design og trykking
  • kost og losji i forbindelse med arrangementer

Resultatene skal deles

Kommuner og fylkeskommuner som mottar støtte fra programmet, forplikter seg til å dele erfaringene, resultatene og produktene fra sitt språkforbedringsarbeid.