– Mange kommuner sender ut «vedtak om skoletilhørighet» som begynnelsen på et langt skole-hjem-samarbeid. Brevet kan nok både være vanskelig å forstå og litt skremmende for mange foreldre. Vi må tenke over hvordan vi møter innbyggerne gjennom tekstene våre, sier Anna Holm Vågsland som leder program for klart språk i KS.

– Skap trygghet

I fjor snakket KS med Emilio som skulle begynne på skolen Emilio som skulle begynne på 1 C på Trasop skole i Oslo. Han husket ikke det første brevet han fikk fra skolen, vedtak om skoletilhørighet, men brevet harn fikk han brev fra lærerne sine.

– De fortalte om yndlingsfargene sine og skrev at de gledet seg til å bli kjent med meg. Mine yndlingsfarger er svart og hvit, og det skal jeg fortelle dem, sier Emilio.

Mamma Live Moen og pappa David Coron-Andersen synes det er rart at ikke det første brevet fra skolen er mer personlig.

– Både foreldre og barn synes nok overgangen fra den trygge barnehagen kan være litt skummel. I det første brevet fra skolen blir du møtt av en paragraf. Hvis man isteden benytter anledningen til å ønske velkommen og skriver direkte til barnet, kan det skape trygghet. Brevet vi fikk fra skolen i forrige uke, hadde den effekten, sier Live.

Hvordan møter dere skolestarterne i for aller første gang – er det omtrent slik?

Vedtak om skoletilhørighet - barnetrinnet

Skoletilhørighet bestemmes ut fra Opplæringsloven § 8-1 og sak 00/44 " Ny opplæringslov - Forskrift om områder for skoletilhørighet", behandlet 2009 i kommunestyret 09.09.2009.

ELLER SLIK:

Velkommen til skolestart
Hei, Emilio! Vi gleder oss til å bli kjent med deg når du skal begynne på skolen ...

Bilde: Eksempel på et mer personlig velkomstbrev.

Kommunene deler tekster

Stadig flere kommuner har sett verdien av klarspråksarbeid, og nærmere 200 kommuner og fylkeskommuner er i gang med å forbedre tekstene sine. De forbedrede tekstene kan kommunene og fylkeskommunene dele med hverandre i en egen tekstbase.

Se Skedsmo kommunes gamle og nye versjon av skolebrevet i tekstbasen.

 

Hva kan KS tilby?

  • Kurs og samlinger: Vi arrangerer grunnkurs, kurs for viderekommende og erfaringssamlinger i alle KS-regioner. Første mulighet er kurs på Stjørdal/Værnes, 24. og 25. oktober.
  • Tekstbase: I tekstbasen kan kommuner og fylkeskommuner dele gode standardtekster som kan tas i bruk av andre. I dag er det ca. 150 tekster på bokmål og nynorsk i tekstbasen.
  • Verktøy og ressurser: KS utvikler verktøy og ressurser som (fylkes)kommunene bruker i eget språkarbeid (for eksempel metoder for brukertesting og effektmåling, opplæringsmateriell, prinsipper for klart språk i digitale tjenester).

– Bruk ord alle forstår

Tilbake på Trasop skole er pappa David glad for at kommunene jobber med å skrive klart.

– Det aller første møtet med skolen bør være hyggelig. Formalitetene må selvfølgelig være med, men det ville nok være lurt å åpne med en hyggelig tone og bruke ord som barna forstår, sier han.

Emilio er riktignok temmelig sikker på at skolen er et fint sted, og at lærerne vil snakke så han forstår.

– Jeg tror skolen er snill og ikke streng. Det er best om de bruker ord alle forstår. Men hvis jeg ikke skjønner alt, kan jeg jo gjette, sier skolestarteren.

Lenkeblokk Icon Les mer om klart språk i kommunesektoren