For at kommuner og fylkeskommuner skal kunne arbeide med klarspråk, tilbyr KS en rekke tiltak:

  • Grunnkurs i klart språk: KS setter jevnlig opp kurs i hele landet, for kommuner og fylkeskommuner som ønsker å komme i gang med klarspråksarbeidet. Kurset passer for deg som ser verdien av klarspråk, og som har lyst til å sette i gang med klarspråksarbeid i (fylkes)kommunen der du jobber. På kurset lærer du om hva klarspråk er, hvordan du praktiserer det, og hva som skal til for å komme i gang med klarspråk.
  • Kurs og samlinger for kommuner som er i gang: Samlingene er et tilbud til  kommuner og fylkeskommuner som har kommet i gang med klarspråksarbeidet, og ønsker å dele erfaringer. I tillegg til erfaringsdeling ønsker vi  å gi deltakerne faglig påfyll.
  • Støtteordning: Støtteordningen skal bidra til at kommuner og fylkeskommuner starter egne språkforbedringstiltak eller styrker allerede igangsatte tiltak. To eller flere kommuner/fylkeskommuner kan også søke om støtte til felles tiltak. Søknadsfristen er 1. mai hvert år.
  • Verktøykasse for brukerinvolvering og effektmåling av klarspråksarbeidet: Verktøykassen inneholder metoder for brukerinvolvering og effektmåling tilpasset klarspråksarbeidet. Metodene  kan brukes enkeltvis eller i kombinasjon med andre.
  • Tekstbase for deling av kommunale tekster: Tekstbasen inneholder reelle tekster fra kommuner og fylkeskommuner som har kommet godt i gang med klarspråksarbeidet. De fleste tekstene ligger ute både i gammel og ny versjon. Den nye versjonen finner du både på nynorsk og på bokmål. Tekstene i basen skal være til inspirasjon, og et utgangspunkt for eget klarspråksarbeid.