Det vil være to korte digitale møter før sommeren og ett i høst. Dere vil få oppfølging av Heidi Bunes Eklund fra NTB Arkitekst underveis i prosessen.

Påmelding
Høres det interessant ut? Send oss noen linjer om hvilket fagområde og teksttype dere ønsker å gå i gang med til ahv@ks.no.

Metodesamling
Det er flere måter å involvere brukerne i tekstarbeidet. KS har laget en metodesamling der du kan finne verktøy for å kartlegge forbedringspotensialet i tekster, få innspill fra brukerne og måle effekten av språkarbeidet. https://www.ks.no/klartsprak-brukerinvolvering