Kursene passer for deg som ser verdien av klarspråk, og som har lyst til å sette i gang med klarspråksarbeid i (fylkes-)kommunen der du jobber. Du kan være leder, kommunikasjonsmedarbeider eller fagperson innenfor et bestemt område. Det viktigste er at du er motivert for å komme i gang med klarspråk.

Kurs våren 2020

  • 15. til 16. oktober i Nordland, Mosjøen, Fru Haugans hotell, påmeldingslenke kommer
  • 22. til 23. oktober, Agder, sted og påmeldingslenke kommer

Dere kan melde på mellom to og fem deltakere fra kommunen eller fylkeskommunen.
Ta gjerne kontakt hvis det er flere kommuner i din region som ønsker kurs.

Dag 1: Klarspråk – hva, hvorfor og hvordan

Dette kurset gir en innføring i hva klarspråk er, hvorfor det er viktig, og hvordan vi kan bruke klarspråksprinsippene. Målet er å skrive forståelige og effektive tekster som kommuniserer godt med alle som bor og jobber i en kommune. I løpet av kursdagen knytter vi teori om klarspråk og god kommunikasjon til teksttyper som kunngjøringer, saksframlegg og vedtaksbrev. Vi ser på hvordan vi bygger opp gode tekster, hvordan vi henvender oss til leserne i dag, og hvordan vi formulerer oss presist og forståelig. Vi jobber med reelle tekster fra ulike kommuner slik at de overordnede klarspråksprinsippene blir koblet til gjenkjennelige eksempler fra en kommunal skrivehverdag.

Dag 2: Fortsatt klart

Fortsatt klart er et klarspråkskurs for deg som allerede har deltatt på grunnkurset Klart språk i kommunesektoren enten dagen før eller tidligere.

På dette kurset får du faglig påfyll, ideer til hvordan du kan jobbe videre med klarspråk i din egen (fylkes-)kommune, og du får mulighet til å utveksle erfaringer og ideer med andre klarspråksentusiaster.

Brukerinvolvering- og testing er et viktig tema på kurset: Hvordan kan vi involvere innbyggerne i kommunen i arbeidet med tekstene? Og gir det egentlig noen resultater? Du blir oppdatert på teori og praksis, og du får teste ulike metoder i praksis.

Andre temaer denne dagen er skriveregler, skriveverksteder og universell utforming av tekster – i tillegg til at vi ser nærmere på noen utvalgte teksttyper.