Kursene passer for deg som ser verdien av klarspråk, og som har lyst til å sette i gang med klarspråksarbeid i (fylkes-)kommunen der du jobber. Du kan være leder, kommunikasjonsmedarbeider eller fagperson innenfor et bestemt område. Det viktigste er at du er motivert for å komme i gang med klarspråk.

Kurs og samlinger høsten 2020

Mer om de fysiske kursene i Nordland og Agder

Dere kan melde på mellom to og fem deltakere fra kommunen eller fylkeskommunen.

Den første kursdagen gir en innføring i klarspråksprinsippene til deg som skal i gang med klarspråksarbeid, og blir en oppfriskning av kunnskapene for deg som har deltatt på kurs tidligere. Hvis du bare kan delta en av dagene, bør du velge denne som nybegynner. Dag to egner seg best hvis du har litt erfaring.

Den andre kursdagen bygger på den første og går grundigere gjennom utvalgte temaer. Hvis du bare kan delta en av dagene, bør du velge denne hvis du har vært på kurs tidligere. Dag én egner seg best for nybegynnere.

Dag 1: Klarspråk – hva, hvorfor og hvordan

Dette kurset gir en innføring i hva klarspråk er, hvorfor det er viktig, og hvordan vi kan bruke klarspråksprinsippene. Målet er å skrive forståelige og effektive tekster som kommuniserer godt med alle som bor og jobber i en kommune. I løpet av kursdagen knytter vi teori om klarspråk og god kommunikasjon til teksttyper som kunngjøringer, saksframlegg og vedtaksbrev. Vi ser på hvordan vi bygger opp gode tekster, hvordan vi henvender oss til leserne i dag, og hvordan vi formulerer oss presist og forståelig. Vi jobber med reelle tekster fra ulike kommuner slik at de overordnede klarspråksprinsippene blir koblet til gjenkjennelige eksempler fra en kommunal skrivehverdag.

Dag 2: Fortsatt klart

Fortsatt klart er et klarspråkskurs for deg som allerede har deltatt på grunnkurset Klart språk i kommunesektoren enten dagen før eller tidligere.

På dette kurset får du faglig påfyll, ideer til hvordan du kan jobbe videre med klarspråk i din egen (fylkes-)kommune, og du får mulighet til å utveksle erfaringer og ideer med andre klarspråksentusiaster.

Brukerinvolvering- og testing er et viktig tema på kurset: Hvordan kan vi involvere innbyggerne i kommunen i arbeidet med tekstene? Og gir det egentlig noen resultater? Du blir oppdatert på teori og praksis, og du får teste ulike metoder i praksis.

Andre temaer denne dagen er skriveregler, skriveverksteder og universell utforming av tekster – i tillegg til at vi ser nærmere på noen utvalgte teksttyper.

Mer om de digitale kursene

Digitalt grunnkurs

Dette kurset er ment for deg som ikke kan så mye om klarspråk fra før, og som har lyst til å komme i gang. Kurset går over til sammen fire timer, med en to timers pause halvveis i kurset. Kurset er tilpasset det digitale formatet, og vi bruker Zoom kombinert med verktøy som Google Jamboard og Google Dokumenter for å gjøre kurset så interaktivt som mulig.

På kurset lærer du:

  • hva klarspråk er
  • hvorfor klarspråk er viktig
  • de viktigste klarspråksprinsippene
  • hvordan kommunen kan jobbe med klarspråk

Kurset er gratis, men det er begrenset antall plasser, hver (fylkes)kommune kan melde på opptil fem deltakere.

Digitalt kurs for viderekomne

Dette kurset er ment for deg som kan det grunnleggende om klarspråk fra før, og som helst har deltatt på et grunnkurs i regi av KS tidligere. Kurset går over til sammen fire timer, fordelt på to dager med en ukes mellomrom. Mellom de to dagene får du en relevant oppgave som du skal jobbe med. Kurset er tilpasset det digitale formatet, og vi bruker Zoom kombinert med verktøy som Google Jamboard og Google Dokumenter for å gjøre kurset så interaktivt som mulig.

På kurset lærer du:

  • hvordan du kan jobbe med tekster i skriveverksteder
  • hvordan du kan involvere leserne i tekstarbeidet
  • hva universell utforming av tekster er 
  • mer om de viktigste rettskrivings- og tegnsettingsreglene
  • mer om utvalgte teksttyper: saksframlegg og e-post

Kurset er gratis, men det er begrenset antall plasser, hver (fylkes)kommune kan melde på opptil fem deltakere.