Digitale klarspråkstreff våren 2021

  • 19. mars: Språkteknologi – en trussel eller redningen for godt norsk skriftspråk? Påmeldingslenke
  • 13. april: Utdeling av klarspråksprisene, påmeldingslenke
  • 7. mai: Klart språk i forskrifter og juridiske tekster, påmeldingslenke kommer