Kursene passer for deg som ser verdien av klarspråk, og som har lyst til å sette i gang med klarspråksarbeid i (fylkes-)kommunen der du jobber. Du kan være leder, kommunikasjonsmedarbeider eller fagperson innenfor et bestemt område. Det viktigste er at du er motivert for å komme i gang med klarspråk.  • Digitale klarspråkstreff
    • 19. februar fra kl. 11 til 12: Nyttig forskning om klarspråk, påmleldingslenke
    • 19. mars: Språkteknologi – en trussel eller redningen for godt norsk skriftspråk?, påmeldingslenke kommer