– Det har vært jobbet systematisk med klart språk i kommunesektoren i flere år. Nå ser vi at mange kommuner er i gang, og at dette gir resultater.
Gunn Marit Helgesen

Prisen deles ut for tredje gang og er et samarbeid mellom Difi, Språkrådet og KS.

Klarspråksprisen for staten gikk til Utlendingsnemnda, mens Connie Slettan Olsen fra Meløy kommune fikk prisen «Årets trekkhund».

– Det har vært jobbet systematisk med klart språk i kommunesektoren i flere år. Nå ser vi at mange kommuner er i gang, og at dette gir resultater. Tekstene kommunen skriver, griper inn i livene våre og er en forutsetning for et fungerende demokrati. Samtidig er dette et stort endringsarbeid og et arbeid som aldri blir ferdig. Klarspråkprisen er med på å holde trykket oppe, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen.

Juryens begrunnelse

Hå kommune omtales som en kommune som har arbeidet langsiktig og systematisk, som har høye ambisjoner og et stort engasjement. Her får ikke bare nyansatte, men også politisk ansatte kurs i klarspråk. Dette gjør at språkarbeidet er forankret også utenfor den administrative ledelsen, heter det i juryens begrunnelse. Videre skriver juryen at de fikk en «wow-opplevelse» av å se hvor godt kommunens tekster fungerte.

«Årets trekkhund» fra Meløy kommune

Med utmerkelsen «Årets trekkhund» hedres ildsjelene i klarspråksarbeidet. En «trekkhund» utmerker seg ved å motivere andre eller være pådriver for et systematisk klarspråksarbeid, og bidrar dermed til gode resultater. Connie Slettan Olsen fikk prisen for sitt arbeid i Meløy kommune. Juryen trakk frem at Olsen har et smittende engasjement, og at hun bruker humor og framsnakking for å få med seg andre. Hun har ikke bare dratt med seg egne kollegaer, men også andre utenfor egen organisasjon. Juryen håper hun kan inspirere andre ildsjeler i Nord-Norge.

Les mer om klarspråkprisene