Felles kommunal journal

Felles kommunal journal, tidligere kalt Akson, skal gi én felles kommunal pasientjournal som vil knytte helse-Norge bedre sammen. Det vil gi innbygger tryggere og bedre helsetjenester, og helseansatte en enklere arbeidshverdag.

KALENDER

Webinar felles kommunal journal

Sted: Digitalt

Om hva felles kommunal journal er

Om hva felles kommunal journal er

Arbeidet med felles kommunal journal, tidligere kalt Akson, er et stort steg nærmere Én innbygger – én journal. Målet er tryggere og bedre helsetjenester.

Organisering av arbeidet

Organisering av arbeidet

Felles kommunal journal er organisert med bred deltakelse fra kommunene. Les mer om ansvar og roller her.

KS etablerer selskap for videre arbeid med felles kommunal journal

PRESSEMELDINGER

KS etablerer selskap for videre arbeid med felles kommunal journal

KS etablerer et heleid selskap som skal videreføre arbeidet med Akson journal. Selskapet skal lede utviklingen frem til kommunene kan ta stilling til videre deltakelse med stegvis realisering av en felles kommunal journal.

Ny leder av Akson journal styringsgruppe

Ny leder av Akson journal styringsgruppe

Kommunedirektøren i Stavanger kommune, Per Kristian Vareide, har overtatt som leder av Akson journal styringsgruppe. Det videre arbeidet er et felles prosjekt mellom stat, kommune og KS.

Ofte stilte spørsmål om Akson

Ofte stilte spørsmål om Akson

Mange har spørsmål om Akson. Her har vi samlet svar på noen av dem, slik som organisering og styring, kostnader og gevinster, Helseplattformen og dagens samhandlingsløsninger.

Kommuner som har signert intensjonserklæringen

Kommuner som har signert intensjonserklæringen

Regjeringens mål er at kommuner som til sammen representerer over halvparten av innbyggerne utenfor Midt-Norge signerer intensjonserklæringen før 1. juli 2020. Signeringen er uttrykk for kommunens støtte og intensjon om deltakelse i det videre arbeidet.

- Hadde de hatt tilgang til samme journalsystem kunne de fanget opp dette tidligere

I Norge må ofte pasienten selv være bærer av egen helseinformasjon. Sykehuset og fastlegen vet ikke det samme om oss. For Elisabeths mamma fikk mangelen på samhandling mellom helsetjenestene i kommunen og mellom sykehus og kommune alvorlige konsekvenser.

Nyhetsartikler

SISTE OM UTVIKLINGSPROSJEKTER (DIGITALISERING)

Digital kompetanse for minoritetsspråklige

Digital kompetanse for minoritetsspråklige

Hvordan gi opplæring i digital kompetanse til en gruppe som både består av de som aldri har brukt en datamaskin og de som har lang utdanning fra hjemlandet? Nok tid, repetisjon og tilpasset opplæring er viktige stikkord for datakursene «Digital borger».

KS utreder ny organisering av digitale fellestjenester

KS utreder ny organisering av digitale fellestjenester

KS har startet en utredning om ny organisering av digitale fellestjenester. Bakgrunnen er behovet for å styrke gjennomføringskraften på digitaliseringsområdet, og å legge til rette for en framtidsrettet organisering.

Bergen først ut med pasientens legemiddelliste

Bergen først ut med pasientens legemiddelliste

Pasientsikkerheten løftes til et nytt nivå når helsetjenestene kan dele oppdaterte legemiddelopplysninger på tvers for den enkelte pasient. – En viktig milepæl som bidrar til tryggere legemiddelbehandling for innbygger, sier Terje Wistner i KS.

Tommel opp for digitalt boligsystem

Tommel opp for digitalt boligsystem

- Dette ser lovende ut, sier Remi Berg og Robin Brynildsen fra Sarpsborg kommune som nå tar i bruk første del av det digitale systemet for kommunale boliger Husbanken og KS utvikler sammen med utvalgte kommuner.

Søk om midler til å øke eldres digitale kompetanse

Søk om midler til å øke eldres digitale kompetanse

Helsedirektoratet lyser ut 20 millioner kroner for å styrke den digitale kompetansen hos sårbare eldre. Kommuner, interkommunale selskaper, frivillige og ideelle organisasjoner, kan søke om tilskudd. Fristen er 21. mai

Pandemien har satt fart på digitaliseringen i kommunene

Pandemien har satt fart på digitaliseringen i kommunene

Over 9 av 10 kommunedirektører har innført nye digitale løsninger under pandemien. Kommunene har også blitt mer positive til digital samhandling, og mener digitale løsninger gir bedre kapasitet, tilgjengelighet og høyere kvalitet.

Les flere artikler

KONTAKT