- Kommunal sektor er i full gang med å digitalisere sine tjenester. For at alle innbyggerne skal kunne delta i samfunnet, må vi også tilby hjelp til dem som trenger det. Mange kommuner er allerede etablert gode tilbud, og vi er glade for at 36 nye kommuner nå får midler til å komme i gang, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Digihjelpen

Tilskuddsordningen støtter opp om samarbeidsavtalen mellom KS og KMD om utvikling av Digihjelpen – et kommunalt veiledningstilbud for å øke innbyggernes digitale kompetanse. KS og KMD har blitt enige om å fornye samarbeidsavtalen for to nye år, ut 2021.

Flere på nett

Samarbeidsavtalen og tilskuddet skal legge til rette for at kommuner får etablert et permanent veiledningstilbud rettet mot innbyggere som mangler grunnleggende digital kompetanse.

Det er viktig at alle grupper i befolkningen kan bruke digitale tjenester. I Norge har svært mange gode digitale ferdigheter, men det er fortsatt noen som trenger grunnleggende kompetanse i bruk av digitale verktøy og tjenester. Eldre, personer utenfor arbeidslivet og innvandrere er noen av målgruppene som ofte trenger veiledning og opplæring.

Les mer om saken på Kommunal- og moderniseringsdepartementets nettsider og se hvilke kommuner som har fått støtte i år.