Løsningen krever enkel tilrettelegging, er brukervennlig og gir høyere kvalitet på meldingene. Dødsårsaksregisteret og Folkeregisteret blir oppdatert i nær sanntid.

I forbindelse med pandemien, oppfordret FHI kommunene til å ta løsningen raskt i bruk. KS e-Komp bistår kommunene i dette arbeidet, og har et tett samarbeid med prosjektet ledet av Norsk Helsenett. Her er mer informasjon om utbredelse av løsningen i kommunene samt erfaringer og innføringsmateriell.

Status

Da KS e-Komp ble bedt om å bistå i utbredelsen i mars 2020 hadde 57 kommuner tatt løsningen i bruk.

I uke 41 var tallet 302. Det sendes nå inn elektronisk ca 57 prosent av antall statistisk beregnede dødsfall fra kommunene.

Se kartet under for detaljer om utbredelse (det er mulig du må oppdatere/"refreshe" siden for at kartet skal komme fram).

Er din kommune ikke i gang ennå, ta gjerne kontakt med en KS e-Komp-koordinator i din region.

Bilde uten beskrivelse