KS e-Komp bidrar i utbredelse av Kjernejournal i kommunene

Kjernejournal inneholder nyttige helseopplysninger som følger pasienten på tvers av helsetjenesten. Nå er flere kommuner i gang med å ta i bruk Kjernejournal i sykehjem og hjemmetjenesten. Arendal kommune var først ute, og nå er fem kommuner til i gang. Det er Halden, Gausdal, Lillehammer, Ringebu og Øyer. I løpet av høsten har ytterligere 30 kommuner planer om å ta i bruk Kjernejournal

Kjernejournal har vært i bruk i andre deler av helsetjenesten i flere år. I år er det etablert et utbredelsesprosjekt for kjernejournal til sykehjem og hjemmetjenester ledet av Norsk Helsenett i samarbeid med KS e-Komp.

Direktoratet for e-helse eier prosjektet og KS sitter i styringsgruppen. Det er også med representanter fra kommunene som deltar i KS e-Komp.

KS e-Komp bidrar i utbredelsen av Kjernejournal, og skal i tillegg hente inn og bidra til å spre erfaringene som er gjort så langt. For mer informasjon, ta gjerne kontakt med KS e-Komp i din region, eller leder for KS e-Komp Marianne Sætehaug (se kontaktinfo nederst, under artikkelen).

Ønsker du å lese mer om Kjernejournal og Kjernejournal for kommuner, se https://www.nhn.no/kjernejournal/kjernejournal-for-kommuner/

Kartet viser hvilke kommuner som er i gang i mørkeblått, og de som har planlagt innføring i 2020 i lysblått:

Bilde uten beskrivelse