Digitalisering i helse- og omsorgsektoren (e-helse)

Ved å bruke teknologi i helse- og omsorgstjenesten får vi effektive og trygge helsetjenester som ivaretar innbyggernes behov.

Om e-helse

Om e-helse

E-helse handler om å utnytte de teknologiske mulighetene slik at vi får bedre, mer effektive og sikrere helse- og omsorgstjenester.

Hva gjør KS?

Hva gjør KS?

KS fremmer kommunenes interesser, deltar i nasjonale prosjekter og støtter kommunene i digitaliseringsarbeidet.

KS kompetansenettverk for e-helse (KS e-Komp)

KS kompetansenettverk for e-helse (KS e-Komp)

KS kompetansenettverk for e-helse hjelper kommunesektoren med å ta i bruk nasjonale e-helseløsninger, et arbeid som tidligere ble ivaretatt av KomUT.

Alt for mange feil skjer i dag på grunn av mangel på samhandling. Årsaken er fragmenterte IT-løsninger som ikke er rigget for informasjonsdeling mellom helsepersonell som jobber sammen om innbyggernes behov.
Kristin Weidemann Wieland, direktør i KS

- Hadde de hatt tilgang til samme journalsystem kunne de fanget opp dette tidligere

I Norge må ofte pasienten selv være bærer av egen helseinformasjon. Sykehuset og fastlegen vet ikke det samme om oss. For Elisabeths mamma fikk mangelen på samhandling mellom helsetjenestene i kommunen og mellom sykehus og kommune alvorlige konsekvenser.

Status Helseplattformen

Status Helseplattformen

Målbildet om å realisere “Én innbygger – én journal” har et tidsperspektiv frem mot 2040, men i Midt-Norge er arbeidet kommet langt og Helseplattformen har ansvaret for innføring av en ny, felles løsning i midtnorske sykehus og kommuner.

Mer om digitalisering

Tommel opp for digitalt boligsystem

Tommel opp for digitalt boligsystem

- Dette ser lovende ut, sier Remi Berg og Robin Brynildsen fra Sarpsborg kommune som nå tar i bruk første del av det digitale systemet for kommunale boliger Husbanken og KS utvikler sammen med utvalgte kommuner.

Søk om midler til å øke eldres digitale kompetanse

Søk om midler til å øke eldres digitale kompetanse

Helsedirektoratet lyser ut 20 millioner kroner for å styrke den digitale kompetansen hos sårbare eldre. Kommuner, interkommunale selskaper, frivillige og ideelle organisasjoner, kan søke om tilskudd. Fristen er 21. mai

Pandemien har satt fart på digitaliseringen i kommunene

Pandemien har satt fart på digitaliseringen i kommunene

Over 9 av 10 kommunedirektører har innført nye digitale løsninger under pandemien. Kommunene har også blitt mer positive til digital samhandling, og mener digitale løsninger gir bedre kapasitet, tilgjengelighet og høyere kvalitet.

Bergen kommune fikk klarspråksprisen

Bergen kommune fikk klarspråksprisen

Årets klarspråkspris for kommuner og fylkeskommuner gikk til Bergen kommune. Juryen trakk fram kommunens systematiske brukerinvolvering og tekstarbeid i sin begrunnelse. KS gratulerer!

Prosjekt kommunal bolig - Kobo

Prosjekt kommunal bolig - Kobo

Husbanken samarbeider med KS og 19 kommuner om å utvikle digitale løsninger for å søke, tildele og administrere kommunale boliger, samt skaffe bedre data til å utforme politikk.

Prinsipielle grenser for bruk av elevers data i læringsanalyse

Prinsipielle grenser for bruk av elevers data i læringsanalyse

Hvordan ivareta elevers personvern på en god måte når man bruker digitale læremidler til læringsanalyse? FOU-prosjektet "Aktivitetsdata for tilpasset læring og vurdering" skal delta i Datatilsynets sandkasse for kunstig intelligens.

Les flere artikler

KONTAKT