Digitalisering i helse- og omsorgsektoren (e-helse)

Ved å bruke teknologi i helse- og omsorgstjenesten får vi effektive og trygge helsetjenester som ivaretar innbyggernes behov.

Om e-helse

Om e-helse

E-helse handler om å utnytte de teknologiske mulighetene slik at vi får bedre, mer effektive og sikrere helse- og omsorgstjenester.

Hva gjør KS?

Hva gjør KS?

KS fremmer kommunenes interesser, deltar i nasjonale prosjekter og støtter kommunene i digitaliseringsarbeidet.

KS kompetansenettverk for e-helse (KS e-Komp)

KS kompetansenettverk for e-helse (KS e-Komp)

KS kompetansenettverk for e-helse hjelper kommunesektoren med å ta i bruk nasjonale e-helseløsninger, et arbeid som tidligere ble ivaretatt av KomUT.

Alt for mange feil skjer i dag på grunn av mangel på samhandling. Årsaken er fragmenterte IT-løsninger som ikke er rigget for informasjonsdeling mellom helsepersonell som jobber sammen om innbyggernes behov.
Kristin Weidemann Wieland, direktør i KS

- Hadde de hatt tilgang til samme journalsystem kunne de fanget opp dette tidligere

I Norge må ofte pasienten selv være bærer av egen helseinformasjon. Sykehuset og fastlegen vet ikke det samme om oss. For Elisabeths mamma fikk mangelen på samhandling mellom helsetjenestene i kommunen og mellom sykehus og kommune alvorlige konsekvenser.

Mer om digitalisering

KS etablerer selskap for videre arbeid med felles kommunal journal

PRESSEMELDINGER

KS etablerer selskap for videre arbeid med felles kommunal journal

KS etablerer et heleid selskap som skal videreføre arbeidet med Akson journal. Selskapet skal lede utviklingen frem til kommunene kan ta stilling til videre deltakelse med stegvis realisering av en felles kommunal journal.

Øv deg på risikovurderinger - egen treningsplattform

Hvorfor kan ikke elever i grunnskolen bruke Snap og Discord når de skal snakke med lærerne sine? Er det så problematisk at elever og ansatte i en kommune er satt opp i samme system med muligheter for å kontakte hverandre?

Skal du i gang med et tjenesteinnovasjonsprosjekt, og skulle gjerne hatt veiledning og verktøy?

Skal du i gang med et tjenesteinnovasjonsprosjekt, og skulle gjerne hatt veiledning og verktøy?

Skal din kommune i gang med komplekse prosjekter hvor dere ønsker å samhandle med spesialisthelsetjenesten? Planlegger dere å sette i gang med digital hjemmeoppfølging? I slike prosjekter kan dere få hjelp av InnoMed. Neste søknadsfrist er 12. mars.

KS gir råd til kommuner for å redusere risiko for nye dataangrep

KS gir råd til kommuner for å redusere risiko for nye dataangrep

Det er grunn til å tro at flere kommuner vil kunne bli rammet av dataangrep i tiden som kommer. For å redusere risikoen setter KS i gang en rekke tiltak, og tar initiativ overfor staten for å gjøre sikkerhetsarbeidet mer forutsigbart.

Faste webinar om Akson

Faste webinar om Akson

Akson-prosjektet ønsker å invitere til faste webinar for å orientere om arbeidet med å gi innbygger tryggere og bedre helsetjenester. Kommunene har overtatt lederansvaret for prosjektet, og vi ønsker å videreføre informasjonsdelingen gjennom webinarer.

Ny Fiks-tjeneste gjør det enklere å sende klinikermelding til FHI

Ny Fiks-tjeneste gjør det enklere å sende klinikermelding til FHI

Tjenesten Fiks klinikermelding gjør at kommunen kan sende klinikermelding direkte fra smittesporingsverktøyet eller det elektroniske pasientjournalsystemet (EPJ) til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Les flere artikler

KONTAKT