Digitalisering i helse- og omsorgsektoren (e-helse)

Ved å bruke teknologi i helse- og omsorgstjenesten får vi effektive og trygge helsetjenester som ivaretar innbyggernes behov.

Mer om digitalisering

Storbyene ber Stortinget prioritere Akson

Storbyene ber Stortinget prioritere Akson

-Vi trenger midler og tid til å foreta riktige vurderinger fremover, mener storbyene. Ordførerne i Bærum, Kristiansand, Stavanger, Drammen, Trondheim og Tromsø ber Stortinget om å prioritere Akson.

To millioner til kommunale veiledningstilbud

To millioner til kommunale veiledningstilbud

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har delt ut til sammen to millioner kroner til kommuner som vil tilby innbyggere opplæring og veiledning i grunnleggende digital kompetanse.

Stadig flere kommuner satser på klart språk

PRESSEMELDINGER

Stadig flere kommuner satser på klart språk

KS har delt ut 1,1 million kroner til språkarbeid i kommuner og fylkeskommuner. – Skal vi lykkes med digitaliseringen av Norge, må vi satse på klart språk, sier Bjørn Arild Gram, styreleder i KS.

Ønsker samarbeid om tryggere deling av data mellom skole og hjem

KS ber regjeringen ta del i arbeidet med å finne tryggere måter å dele data mellom oppvekstsektoren og barns omsorgspersoner på. I dag mangler funksjonalitet som håndterer denne type data på en sikker måte.

Setter fart på digitalisering av plan- og byggesaksområdet

Setter fart på digitalisering av plan- og byggesaksområdet

Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) jobber sammen med KS og kommunene for å gjøre plan- og byggesaksprosessen enda enklere. Digital selvbetjeningsløsning for plandata, og forenklet søknad om byggetillatelse er prosjekter som nylig er satt i gang.

Ny leder av Akson journal styringsgruppe

Ny leder av Akson journal styringsgruppe

Kommunedirektøren i Stavanger kommune, Per Kristian Vareide, har overtatt som leder av Akson journal styringsgruppe. Det videre arbeidet er et felles prosjekt mellom stat, kommune og KS.

Les flere artikler

KONTAKT