Nettressurser til veiledningen

SISTE OM UTVIKLINGSPROSJEKTER (DIGITALISERING)

Derfor står kommune og stat sammen om digitaliseringsarbeidet

Derfor står kommune og stat sammen om digitaliseringsarbeidet

Organisering og styring har ofte blitt pekt på som det største hinder for digitaliseringen i forvaltningen. Nå er stat og kommune likeverdige parter og samarbeider om å lage nye løsninger for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor.

Uenig i finansieringsansvar for nasjonale e-helseløsninger

Uenig i finansieringsansvar for nasjonale e-helseløsninger

KS er uenig i regjeringens forslag til finansiering av nasjonale e-helseløsninger. Det vil kunne innebære at kommuner pålegges kostnader som de i liten grad har mulighet til å påvirke eller hente gevinster av.

Nyheter og ofte stilte spørsmål

Nyheter og ofte stilte spørsmål

Her kan du få svar på dine spørsmål om DigiBarnevern og lese siste nytt om prosjektet.

Tilskudd til kommuner som skal etablere veiledningstilbud i digital kompetanse

Tilskudd til kommuner som skal etablere veiledningstilbud i digital kompetanse

Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser ut engangsstøtte på til sammen 5 millioner kroner til tiltak for å etablere et fast kommunalt veiledningstilbud rettet mot innbyggere som ikke har grunnleggende digital kompetanse.

Sterkere sammen enn noen gang

KRONIKKER

Sterkere sammen enn noen gang

Den demografiske utviklingen og økt bruk av teknologi i utviklingen av tjenester for innbyggerne, næringslivet og frivillig sektor er en god match. KS spiller en sentral rolle når det gjelder å samordne kommunal sektor i digitaliseringsarbeidet.

Nytt verktøy skal gi bedre digitale tjenester

Nytt verktøy skal gi bedre digitale tjenester

Lei av digitale skjemaer med uforståelig språk og menyvalg som aldri passer for deg? Nå har KS laget et helt nytt sett med prinsipper for hvilket språk som bør brukes i digitale selvbetjeningsløsninger. Målet er å skape bedre tjenester for innbyggerne.

Les flere artikler

KONTAKT