Nettressurser til veiledningen

SISTE OM UTVIKLINGSPROSJEKTER (DIGITALISERING)

Stadig flere kommuner satser på klart språk

PRESSEMELDINGER

Stadig flere kommuner satser på klart språk

KS har delt ut 1,1 million kroner til språkarbeid i kommuner og fylkeskommuner. – Skal vi lykkes med digitaliseringen av Norge, må vi satse på klart språk, sier Bjørn Arild Gram, styreleder i KS.

Ønsker samarbeid om tryggere deling av data mellom skole og hjem

KS ber regjeringen ta del i arbeidet med å finne tryggere måter å dele data mellom oppvekstsektoren og barns omsorgspersoner på. I dag mangler funksjonalitet som håndterer denne type data på en sikker måte.

Setter fart på digitalisering av plan- og byggesaksområdet

Setter fart på digitalisering av plan- og byggesaksområdet

Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) jobber sammen med KS og kommunene for å gjøre plan- og byggesaksprosessen enda enklere. Digital selvbetjeningsløsning for plandata, og forenklet søknad om byggetillatelse er prosjekter som nylig er satt i gang.

Ny leder av Akson journal styringsgruppe

Ny leder av Akson journal styringsgruppe

Kommunedirektøren i Stavanger kommune, Per Kristian Vareide, har overtatt som leder av Akson journal styringsgruppe. Det videre arbeidet er et felles prosjekt mellom stat, kommune og KS.

Hvordan veilede når vi må holde avstand?

Hvordan veilede når vi må holde avstand?

Å være digitalt selvhjulpen er blitt viktigere enn noen gang under koronapandemien. Men det er fortsatt mange innbyggere som trenger hjelp, og de kommunale veiledningstilbudene opplever stor pågang.

Et felles digitalt økosystem for plan og bygg

Et felles digitalt økosystem for plan og bygg

Digitale løsninger innenfor plan- og byggesak skaper nye muligheter for norske kommuner og utbyggere. Nå samler KS trådene, og 1. november lanseres ny nasjonal produktspesifikasjon for plan- og byggesaksbehandling.

Les flere artikler

KONTAKT