Nettressurser til veiledningen

SISTE OM UTVIKLINGSPROSJEKTER (DIGITALISERING)

Raskere innføring av elektronisk døds- og dødsårsakmelding

Raskere innføring av elektronisk døds- og dødsårsakmelding

Flere kommuner har allerede tatt i bruk elektronisk melding om død og dødsårsak. I forbindelse med den pågående COVID-19-pandemien ber Folkehelseinstituttet (FHI) kommunene om å innføre løsningen raskt.

I krise – bruk klarspråk!

Det er viktigere enn noensinne at vi skriver så klart og tydelig som mulig. Trøndelag fylkeskommune har laget en artikkel med tips om klart språk i krisetider som alle kan bruke på sine intranettsider.

Kommuner gir regjeringen innspill om digitalisering i grunnopplæringen

Kommuner gir regjeringen innspill om digitalisering i grunnopplæringen

Mer samarbeid, satsing på fellestjenester og kompetanseløft, var noen av budskapene fra kommuner og fylkeskommuner da de møtte kunnskapsministeren til diskusjon om ny handlingsplan for digitalisering i grunnopplæringen denne uka.

Ny rapport om Akson: KS støtter hovedinnretningen

Ny rapport om Akson: KS støtter hovedinnretningen

Direktoratet for e-helse har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet gjennomført et forprosjekt og oversender nå styringsdokumentet som beskriver hvordan Akson skal organiseres, finansieres og gjennomføres.

KS ønsker en trygg digital hverdag for barn og unge

KS ønsker en trygg digital hverdag for barn og unge

KS har undertegnet en erklæring om å oppfylle, beskytte og respektere barns rettigheter i digitale miljø etter FNs barnekonvensjon. - Vi har alle et ansvar for å bidra til at barn og unge har en trygg netthverdag, sier nestleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Landstinget gir KS en tydelig rolle i arbeidet med digitalisering

Landstinget gir KS en tydelig rolle i arbeidet med digitalisering

KS er gitt en tydelig rolle og et oppdrag med å sikre samordning og økt gjennomføringskraft i digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor. Det har Landstinget i KS vedtatt.

Les flere artikler

KONTAKT