Nettressurser til veiledningen

SISTE OM UTVIKLINGSPROSJEKTER (DIGITALISERING)

Enklere tilgang til kommunale byggesaksarkiv

Enklere tilgang til kommunale byggesaksarkiv

Det er laget en nasjonal standard for merking av dokumenter. Det vil gjøre det enklere for innbyggere og næringsliv å få tak i relevant informasjon samtidig som kommunen sparer tid.

Datahjelpa i Luster kommune – et eksempel på et desentralisert veiledningstilbud

Datahjelpa i Luster kommune – et eksempel på et desentralisert veiledningstilbud

Luster kommune har etablert et tilbud som består av flere ulike veiledningstiltak og et godt samarbeid med de frivillige bygdelagene i kommunen.

Stadig flere kommuner vil forbedre språket

Stadig flere kommuner vil forbedre språket

KS har delt ut én million kroner til språkarbeid i kommuner og fylkeskommuner. Aldri før har så mange kommuner og fylkeskommuner satset på klart språk.

Personvern og sikkerhet

Personvern og sikkerhet

Det er viktig å ivareta personvern og informasjonssikkerhet i veiledningstilbudet. Når man veileder innbyggere om bruk av ulike digitale tjenester, får man ofte tilgang til personopplysninger, i noen tilfeller sensitive personopplysninger, om innbyggeren.

Felles innsats for en kommunal pasientjournalløsning

Felles innsats for en kommunal pasientjournalløsning

Staten og KS går nå sammen om første skritt i å realisere en løsning for helhetlig samhandling og digital pasientjournal i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Det vil sikre en mer helhetlig og koordinert helsetjeneste.

Nytt midlertidig kompetansenettverk for e-helse

Nytt midlertidig kompetansenettverk for e-helse

KS har i dialog med Helse – og omsorgsdepartementet (HOD) sikret at arbeidet som tidligere ble ivaretatt av KomUT blir videreført. KS kompetansenettverk for e-helse (KS e-Komp) vil fremover hjelpe kommunesektoren med å ta i bruk e-helseløsninger.

Les flere artikler

KONTAKT