Nettressurser til veiledningen

SISTE OM UTVIKLINGSPROSJEKTER (DIGITALISERING)

Digitalisering av hjelpemiddelområdet

Digitalisering av hjelpemiddelområdet

KS samarbeider med NAV om å utvikle nye digitale løsninger på hjelpemiddelområdet. Digitaliseringsprosjektet har navnet DigiHot. Den første leveransen er en digital søknad om enkle hjelpemidler. Denne tjenesten er nå tilgjengelig for alle kommuner.

Webinar om digitale løsninger i bekjempelsen av koronapandemien

Webinar om digitale løsninger i bekjempelsen av koronapandemien

Trenger du å vite mer om digitale løsninger i bekjempelsen av koronapandemien? Bli med på webinar 20. januar. Her gis informasjon om løsninger som er klare til bruk, eller som vil komme og være til hjelp under kommunenes massevaksinering.

Pandemiens betydning for digitalisering i kommunal sektor

Pandemiens betydning for digitalisering i kommunal sektor

Hvilke konsekvenser har Covid-19 hatt for digitaliseringen i kommunal sektor? Det er temaet for en spørreundersøkelse Ipsos utfører for KS og som sendes ut andre uka i januar.

Bodø blir pilotkommune i digitaliseringsprosjekt

Bodø blir pilotkommune i digitaliseringsprosjekt

- En tillitserklæring fra Husbanken og KS, sier Bodø kommunes rådmann. Nå sitter Bodø sammen med fem andre kommuner i førersetet på veien mot et nytt digitalt system for kommunale utleieboliger.

Samarbeid om innkjøp av digitale læremidler

Samarbeid om innkjøp av digitale læremidler

NDLA er et samarbeid som er etablert av fylkeskommunene for innkjøp av læremidler. FriDA er et samarbeid om utvikling av digitalt tilgjengelige læremidler og tjenester som flere kommuner er i ferd med å etablere.

Starter pilot slik at foreldre slipper å dokumentere egen inntekt

Starter pilot slik at foreldre slipper å dokumentere egen inntekt

I januar starter KS en pilot der kommuner kan hente skatte- og inntektsopplysninger direkte fra Skatteetaten. Det innebærer blant annet at foreldre slipper å dokumentere egen inntekt når de søker om moderasjon i foreldrebetaling.

Les flere artikler

KONTAKT