Nettressurser til veiledningen

SISTE OM UTVIKLINGSPROSJEKTER (DIGITALISERING)

Kjernejournal i sykehjem og hjemmetjeneste

Kjernejournal i sykehjem og hjemmetjeneste

Kjernejournal inneholder nyttige helseopplysninger som følger pasienten på tvers av helsetjenesten. Nå er flere kommuner i gang med å ta i bruk Kjernejournal i sykehjem og hjemmetjenesten.

Stor støtte til arbeidet med felles digitaliseringsløft for den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Stor støtte til arbeidet med felles digitaliseringsløft for den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Akson vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt dersom kommuner som representerer om lag halvparten av befolkningen utenfor Midt-Norge tar løsningen i bruk. Per 8. juli har 183 av 291 kommuner signert intensjonserklæringen for Akson.

Kommuner tar i bruk kjernejournal

Kommuner tar i bruk kjernejournal

Kjernejournal inneholder nyttige helseopplysninger som følger pasienten på tvers av helsetjenesten. Nå er flere kommuner i gang med å ta i bruk kjernejournal i sykehjem og hjemmetjenesten.

Akson er samfunnsøkonomisk lønnsomt

PRESSEMELDINGER

Akson er samfunnsøkonomisk lønnsomt

Det er behov for Akson og det vil gi en samlet samfunnsøkonomisk nytte. Det bekreftes i en ekstern kvalitetssikring. Samtidig påpekes forbedringsområder innen samhandling og styring som i stor grad sammenfaller med det KS og kommuner har påpekt.

Hvordan kombinere klart språk og tjenestedesign?

Hvordan kombinere klart språk og tjenestedesign?

Tromsø kommune har laget en bruksanvisning som kombinerer klart språk og tjenestedesign. Begge deler handler om å gjøre det enkelt for innbyggeren. Arbeidet ble støttet av program for klart språk i KS.

Rask og sikker innmelding av dødsfall og dødsårsak

Rask og sikker innmelding av dødsfall og dødsårsak

206 kommuner har tatt i bruk elektronisk løsning for å melde dødsfall og dødsårsak. Det gir rask og sikker innmelding og bedre personvern.

Les flere artikler

KONTAKT