Oversikt over etablerte veiledningstilbud i Norge

I mars 2018 ble det sendt ut en kort spørreundersøkelse til alle kommunene i Norge med spørsmål om de har et veiledningstilbud i digital kompetanse og hvordan dette tilbudet er organisert. Basert på svarene fra undersøkelsen ble det laget et interaktivt kart som viser hvilke kommuner som har et veiledningstilbud og litt informasjon om tilbudene.

Klikk på en kommune som er farget blått på kartet og du vil få litt informasjon om selve tilbudet og hvordan det er organisert. Flere kommuner har også oppgitt kontaktinformasjon slik at du kan ta direkte kontakt dersom du vil vite mer om tilbudet i den aktuelle kommunen. 

Det er kommunene selv som må melde ifra om sine tilbud ved å fylle ut undersøkelsen. KS oppdaterer deretter kartet med informasjonen som kommunene har gitt.

Hva betyr fargene på kartet?

Det er variasjon i hvordan veiledningstilbudene er utformet og organisert i kommunene i Norge. Ved å klikke på kommunene som er markert med grå eller blå farge på kartet kan du lese litt mer om tilbudene deres.

Kommunene som er markert med blå farge på kartet har oppgitt at de har et fast etablert veiledningstilbud i digital kompetanse til sine innbyggere.

Kommunene som er markert med grå farge på kartet har oppgitt at de enten ikke har et tilbud eller at tilbudet er ad hoc-basert, f.eks. ikke fast tilbud, men innbygger får veiledning dersom de ber om detLenkeblokk Icon Klikk her for å få opp stort kart

Finner du ikke din kommunes veiledningstilbud på kartet?

Dersom du ikke finner din kommunes veiledningstilbud på kartet eller du ønsker å oppdatere opplysningen om din kommunes Digihjelpen-tilbud (f.eks. at det har blitt et fast etablert tilbud) kan du fylle ut denne undersøkelsen. KS vil oppdatere kartet og informasjonen så raskt som mulig.

Dersom du ikke får fylt ut skjemaet eller du vil oppdatere informasjonen for din kommunes tilbud, send en e-post til digihjelpen@ks.no