I september lyste KMD ut fem millioner kroner i støtte til kommuner som ønsker å opprette et veiledningstilbud.

Små og mellomstore kommuner
Utbetalingen gis som en engangsstøtte til små og mellomstore kommuner som i dag ikke har et eksisterende, fast veiledningstilbud innen digital kompetanse for sine innbygger som er gitt støtte.Se oversikt over hvilke kommuner og hvor mye de får her.

Samarbeidsavtale
Tilskuddsordningen er en del av samarbeidsavtalen mellom KS og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) om utvikling av Digihjelpen - et kommunalt veiledningstsilbud for å øke innbyggernes digitale kompetanse. Samarbeidsavtalen og tilskuddet skal legge til rette for at kommuner får etablert et permanent veiledningstilbud rettet mot innbyggere som mangler grunnleggende digital kompetanse.

 I fjor fikk 35 kommuner tre millioner kroner i støtte til etablering av Digihjelpen-tilbud.

Les mer om digihjelpen.