Beslutning om oppstart

For å sikre god gjennomføring av prosjektet er det viktig med god forankring innad i kommunen før oppstart. 

Presentasjon Digihelsestasjon

For å ha et godt beslutningsgrunnlag er det lurt å kontakte kommunens leverandører av elektronisk pasientjournal, og be om et tilbud på løsningen som er tilpasset deres behov. De relevante leverandørene, Visma, Infodoc og CGM har tilrettelagt for at kommunene skal kunne ta i bruk løsningen. 

Avtaler, vilkår og prismodell

Kommunen må godta generelle og spesielle bruksvilkår for Helsenorge dersom det ikke er gjort tidligere. Kontakt Norsk helsenett, NHN for å få oversikt over dette.

Generelle bruksvilkår Helsenorge

Spesielle bruksvilkår Helsenorge

Prismodell er under arbeid og vil bli publisert her når den er ferdig.

Kontakt med EPJ-leverandører

Kommunen må også inngå avtale med leverandør av kommunens journalsystem på helsestasjonen om bruk av versjonen som støtter Digihelsestasjon og eventuell bistand til oppgradering. Ta kontakt med din kommunes leverandør.

Gevinstanalyse

Dette er under arbeid og vil bli publisert her så fort det er klart. 

Planlegging

Når dere planlegger å ta i bruk løsningen, anbefales det at dere etablerer et innføringsprosjekt og får på plass nødvendige avtaler med Norsk helsenett og EPJ-leverandøren deres. Her vil det komme maler og eksempler.

Prosjektplaner 

Her vil det komme maler og eksempler på prosjektplaner.

Teknisk innføring

I denne fasen skal dere oppgradere EPJ-systemet og sette opp selve løsningen. Her finner dere beskrivelser av teknisk oppsett, eksempel på rutiner og opplæringsmateriell. 

Oppfølging

Når løsningen er på plass, starter det løpende arbeidet med å rekruttere brukere og hente ut gevinstene. Løsningen krever at foresatte til barna bruker helsenorge.no. Derfor er rekruttering av brukere en forutsetning for å lykkes med innføringen. Her finner dere informasjon til innbyggerne og plan for gevinstrealisering.