For å kunne bruke kalender og melding må innbyggerne være digitalt aktive på helsenorge.no. Det vil si at de må ha logget inn på helsenorge.no, akseptert bruksvilkårene og samtykket til å kommunisere med sine helsekontakter via nettstedet. Det er derfor viktig at kommunen gir god informasjon om helsenorge.no til sine innbyggere. Nedenfor ligger brosjyrer og materiell som dere kan bruke til dette.

Nyttige dokumenter (brosjyrer er i pdf-format)

A3 plakat helsestasjon

Brosjyre helsestasjon

Fullmakt

Fullmakt på helsenorge.no (ekstern lenke)

Manuelt fullmaktsskjema (ekstern lenke)

Slik bruker du helsenorge.no (ekstern lenke)