Felles kommunal journal

Felles kommunal journal, tidligere kalt Akson, skal gi én felles kommunal pasientjournal som vil knytte helse-Norge bedre sammen. Det vil gi innbygger tryggere og bedre helsetjenester, og helseansatte en enklere arbeidshverdag.

KS etablerer selskap for videre arbeid med felles kommunal journal

PRESSEMELDINGER

KS etablerer selskap for videre arbeid med felles kommunal journal

KS etablerer et heleid selskap som skal videreføre arbeidet med Akson journal. Selskapet skal lede utviklingen frem til kommunene kan ta stilling til videre deltakelse med stegvis realisering av en felles kommunal journal.

Faste webinar om felles kommunal journal

Faste webinar om felles kommunal journal

Prosjektet ønsker å invitere til faste webinar for å orientere om arbeidet med å gi innbygger tryggere og bedre helsetjenester. Kommunene har overtatt lederansvaret for prosjektet, og vi ønsker å videreføre informasjonsdelingen gjennom webinarer.

Om hva felles kommunal journal er

Om hva felles kommunal journal er

Arbeidet med felles kommunal journal, tidligere kalt Akson, er et stort steg nærmere Én innbygger – én journal. Målet er tryggere og bedre helsetjenester.

Organisering av arbeidet

Organisering av arbeidet

Felles kommunal journal er organisert med bred deltakelse fra kommunene. Les mer om ansvar og roller her.

Ny leder av Akson journal styringsgruppe

Ny leder av Akson journal styringsgruppe

Kommunedirektøren i Stavanger kommune, Per Kristian Vareide, har overtatt som leder av Akson journal styringsgruppe. Det videre arbeidet er et felles prosjekt mellom stat, kommune og KS.

Positiv Akson-satsing i statsbudsjettet

PRESSEMELDINGER

Positiv Akson-satsing i statsbudsjettet

KS er glad for at regjeringen i statsbudsjettet foreslår penger til videre arbeid med både Akson journal og felles samhandlingsløsninger i helse- og omsorgssektoren.

Ofte stilte spørsmål om Akson

Ofte stilte spørsmål om Akson

Mange har spørsmål om Akson. Her har vi samlet svar på noen av dem, slik som organisering og styring, kostnader og gevinster, Helseplattformen og dagens samhandlingsløsninger.

Kommuner som har signert intensjonserklæringen

Kommuner som har signert intensjonserklæringen

Regjeringens mål er at kommuner som til sammen representerer over halvparten av innbyggerne utenfor Midt-Norge signerer intensjonserklæringen før 1. juli 2020. Signeringen er uttrykk for kommunens støtte og intensjon om deltakelse i det videre arbeidet.

- Hadde de hatt tilgang til samme journalsystem kunne de fanget opp dette tidligere

I Norge må ofte pasienten selv være bærer av egen helseinformasjon. Sykehuset og fastlegen vet ikke det samme om oss. For Elisabeths mamma fikk mangelen på samhandling mellom helsetjenestene i kommunen og mellom sykehus og kommune alvorlige konsekvenser.

Nyhetsartikler

SISTE OM UTVIKLINGSPROSJEKTER (DIGITALISERING)

Pandemien har satt fart på digitaliseringen i kommunene

Pandemien har satt fart på digitaliseringen i kommunene

Over 9 av 10 kommunedirektører har innført nye digitale løsninger under pandemien. Kommunene har også blitt mer positive til digital samhandling, og mener digitale løsninger gir bedre kapasitet, tilgjengelighet og høyere kvalitet.

Bergen kommune fikk klarspråksprisen

Bergen kommune fikk klarspråksprisen

Årets klarspråkspris for kommuner og fylkeskommuner gikk til Bergen kommune. Juryen trakk fram kommunens systematiske brukerinvolvering og tekstarbeid i sin begrunnelse. KS gratulerer!

Prosjekt kommunal bolig - Kobo

Prosjekt kommunal bolig - Kobo

Husbanken samarbeider med KS og 19 kommuner om å utvikle digitale løsninger for å søke, tildele og administrere kommunale boliger, samt skaffe bedre data til å utforme politikk.

Prinsipielle grenser for bruk av elevers data i læringsanalyse

Prinsipielle grenser for bruk av elevers data i læringsanalyse

Hvordan ivareta elevers personvern på en god måte når man bruker digitale læremidler til læringsanalyse? FOU-prosjektet "Aktivitetsdata for tilpasset læring og vurdering" skal delta i Datatilsynets sandkasse for kunstig intelligens.

eKommune for bærekraftige løsninger

eKommune for bærekraftige løsninger

14. og 15. april arrangerer KS eKommune, den årvisse møteplassen for alle som er opptatt av digitalisering og innovasjon i kommunal sektor. Årets tema er "Nasjonale fellesløsninger – tvangstrøye eller muliggjører for bærekraft?"

Ditt beste digitale prosjekt til eKommune

Ditt beste digitale prosjekt til eKommune

eKommune er den årlige møteplassen for alle som er opptatt av digitalisering og innovasjon i kommunal sektor. Temaet er “Nasjonale fellesløsninger – tvangstrøye eller muliggjører for bærekraft?” Vi ber om dine beste digiale prosjekt i en snap!

Les flere artikler

KONTAKT