Akson

Akson skal gi én felles kommunal pasientjournal og løsninger for helhetlig samhandling for å knytte helse-Norge bedre sammen. Det vil gi innbygger tryggere og bedre helsetjenester.

Positiv Akson-satsing i statsbudsjettet

PRESSEMELDINGER

Positiv Akson-satsing i statsbudsjettet

KS er glad for at regjeringen i statsbudsjettet foreslår penger til videre arbeid med både Akson journal og felles samhandlingsløsninger i helse- og omsorgssektoren.

Stor støtte til arbeidet med felles digitaliseringsløft for den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Stor støtte til arbeidet med felles digitaliseringsløft for den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Akson vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt dersom kommuner som representerer om lag halvparten av befolkningen utenfor Midt-Norge tar løsningen i bruk. Per 8. juli har 183 av 291 kommuner signert intensjonserklæringen for Akson.

Kommuner som har signert intensjonserklæringen

Kommuner som har signert intensjonserklæringen

Regjeringens mål er at kommuner som til sammen representerer over halvparten av innbyggerne utenfor Midt-Norge signerer intensjonserklæringen før 1. juli 2020. Signeringen er uttrykk for kommunens støtte og intensjon om deltakelse i det videre arbeidet.

Ofte stilte spørsmål om Akson

Ofte stilte spørsmål om Akson

Mange har spørsmål om Akson. Her har vi samlet svar på noen av dem, slik som organisering og styring, kostnader og gevinster, Helseplattformen og dagens samhandlingsløsninger.

Om hva Akson er

Om hva Akson er

Akson er et stort steg nærmere Én innbygger – én journal. Målet er tryggere og bedre helsetjenester.

Organisering av arbeidet

Organisering av arbeidet

Akson er organisert med bred deltakelse fra kommunene. Les mer om ansvar og roller her.

SISTE OM UTVIKLINGSPROSJEKTER (DIGITALISERING)

Les flere artikler

KONTAKT