Akson

Akson skal gi én felles kommunal pasientjournal og løsninger for helhetlig samhandling for å knytte helse-Norge bedre sammen. Det vil gi innbygger tryggere og bedre helsetjenester.

Kommuner som har signert intensjonserklæringen

Kommuner som har signert intensjonserklæringen

Regjeringens mål er at kommuner som til sammen representerer over halvparten av innbyggerne utenfor Midt-Norge signerer intensjonserklæringen før 1. juli 2020. Signeringen er uttrykk for kommunens støtte og intensjon om deltakelse i det videre arbeidet.

Prinsipper til grunn for etablering av Akson

Prinsipper til grunn for etablering av Akson

For å realisere Akson er det nødvendig å gå trinnvis frem og lære underveis. Åpne standarder og grensesnitt skal gjøre det mulig å bygge løsninger over tid.

Webinar

Bli med på webinar og få siste status om Akson 29.mai og 19.juni. Påmelding til akson@ks.no

Om hva Akson er

Om hva Akson er

Akson er et stort steg nærmere Én innbygger – én journal. Målet er tryggere og bedre helsetjenester.

Organisering av arbeidet

Organisering av arbeidet

Akson er organisert med bred deltakelse fra kommunene. Les mer om ansvar og roller her.

Hvilke kommuner er med?

Hvilke kommuner er med?

Se hvem som deltar i KS kjerneteam og hvordan prosjektstyret er sammensatt.

SISTE OM UTVIKLINGSPROSJEKTER (DIGITALISERING)

- Hadde de hatt tilgang til samme journalsystem kunne de fanget opp dette tidligere

I Norge må ofte pasienten selv være bærer av egen helseinformasjon. Sykehuset og fastlegen vet ikke det samme om oss. For Elisabeths mamma fikk mangelen på samhandling mellom helsetjenestene i kommunen og mellom sykehus og kommune alvorlige konsekvenser.

Akson – et steg nærmere Én innbygger - én journal

Kommunesektoren jobber med et stort digitalt helseprosjekt, kalt Akson. Det skal både gi løsninger som knytter helse-Norge bedre sammen, og en felles kommunal pasientjournal. Målet er tryggere og bedre helsetjenester.

Klart språk i tjenestedesign

Klart språk i tjenestedesign

Klart språk handler om å tilpasse teksten til den som skal bruke den. Innovasjon og tjenestedesign handler også om å sette brukeren i sentrum, derfor henger disse temaene så tett sammen.

Ber om høringssvar for å sikre barn og unge

Ber om høringssvar for å sikre barn og unge

Prosjektet BarnUnge21 utvikler en strategi som skal gi systematisk kunnskap og flere verktøy til å hjelpe dem som trenger det også under kriser som koronaen. Forskningsrådet som har sekretariatsansvaret for arbeidet, ber nå om innspill til strategien.

Ofte stilte spørsmål om Akson

Noen av spørsmålene mange lurer på når det gjelder Akson er samlet her. Det er KS og deltakende kommuner som har utarbeidet svarene, og listen vil bli oppdatert fortløpende.

Høie ber kommuner støtte Akson

Høie ber kommuner støtte Akson

Bent Høie inviterer kommuner til å signere intensjonserklæring om Akson, et tiltak som skal bidra til tryggere helsetjenester. Signering er en av forutsetningene for at regjeringen skal fremme arbeid med Akson i neste års statsbudsjett.

Les flere artikler

KONTAKT