Digihelsestasjon er ett av 13 statlige IKT-prosjekter som i år er tildelt midler fra den statlige medfinansieringsordningen til Difi. Digihelsestasjon bygger en digital løsning som blant annet gjør at innbygger slipper å ringe eller møte personlig opp for å kommunisere med helsestasjon og skolehelsetjenesten. Det vil også bli færre brev som sendes via post.

Enkel og trygg tjeneste
Prosjektet Digihelsestasjon skal etablere digitale innbyggertjenester for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. De nye digitale tjenestene skal gjøre det enkelt å komme i kontakt med helsestasjon- og skolehelsetjenesten, og gjør det mulig for innbygger å kommunisere med helsestasjonen på en måte som ivaretar personvernet. Innbyggerne skal få oversikt over avtaler de har med tjenesten og kunne avbestille disse, kunne se vaksiner og kunne sende meldinger direkte til helsestasjonen. Beregninger som er gjort anslår at helsetjenesten vil spare nesten 40 millioner kroner i året bare i redusert porto.

Vil bruke helsenorgeplattformen
I likhet med prosjektet Digihelse vil innbyggere bruke helsenorge.no til å kommunisere med helsestasjonstjenesten. Denne digitale løsningen integreres med de elektroniske pasientjournalene (EPJ) i kommunene. Da får helsesykepleier og andre fagpersoner melding fra foreldrene direkte inn i pasientjournalen lagret som en del av lovpålagt dokumentasjon. I tillegg kommer derfor de besparelsene alle parter har når det er mange telefonhenvendelser og telefonkø, med henvendelser som må gis videre og føres inn i pasientjournalen.

Samarbeid stat og kommune
Prosjektet Digihelsestasjon ledes av Oslo kommune i tett samarbeid med Bergen, Stavanger og Haugesund. I tillegg er Direktoratet for e-helse, KS og Helsedirektoratet involvert. Det samme er leverandørene av pasientjournalsystemer på dette området. Prosjektet håper at første pilot kan ha oppstart i oktober 2019.